Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 4266
Điểm GP 1011
Điểm SP 5756

Người theo dõi (1275)

Lưu Ly
V-Kook-Su
Toyama Kazuha
Bé
hung

Đang theo dõi (1)

Fɑɭυ