Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 71
Số lượng câu trả lời 7647
Điểm GP 1796
Điểm SP 6853

Người theo dõi (1775)

Đang theo dõi (8)

Thảo Phương
Aki Tsuki
Komorebi