Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2863
Số lượng câu trả lời 11073
Điểm GP 4099
Điểm SP 12660

Người theo dõi (2089)

Đang theo dõi (7)

Minh Lệ
Komorebi
Aki Tsuki
Ngố ngây ngô
Kiêm Hùng