Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 8410
Điểm GP 2408
Điểm SP 8023

Người theo dõi (1850)

Oanh Hoang
Phuong Anh
Kazuha Toyama ( Team fan...

Đang theo dõi (8)

Hung nguyen
Komorebi
Thảo Phương
Quang Nhân
Phương Trâm