Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 10499
Điểm GP 3649
Điểm SP 11498

Người theo dõi (2003)

thông võ hoàng
Nguyen Duc Chiên
Himmy mimi
heart beat
NewHM

Đang theo dõi (5)

Aki Tsuki
Ngố ngây ngô
Kiêm Hùng
Phương Trâm
Quang Nhân

Câu trả lời:

Kudo Shinichi bạn làm đúng rồi mà em ?