Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1002
Số lượng câu trả lời 11056
Điểm GP 4094
Điểm SP 12599

Người theo dõi (2070)

Nizko
Rin Huỳnh
9323
Diggory

Đang theo dõi (6)

Komorebi
Aki Tsuki
Ngố ngây ngô
Kiêm Hùng
Phương Trâm