Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 219
Số lượng câu trả lời 20981
Điểm GP 3695
Điểm SP 18294

Người theo dõi (2359)

DUTREND123456789
Akabane Yoshida
Chau Nguyen
Lie cie

Đang theo dõi (50)