Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 8532
Điểm GP 3687
Điểm SP 10354

Người theo dõi (1015)

#Blue Sky
Vũ tiến đạt
Anh Thư Bùi
ngọc nguyễn

Đang theo dõi (12)

Quang Nhân
Hoàng Tử Hà
Đỗ Quyên
Ngố ngây ngô
Sone Yoonsic