Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 7768
Điểm GP 3023
Điểm SP 8794

Người theo dõi (969)

cung kim ngưu
Khôi Phạm
Sulil
Thảo Phương

Đang theo dõi (11)

Hoàng Tử Hà
Đỗ Quyên
Ngố ngây ngô
Sone Yoonsic