Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 111
Số lượng câu trả lời 12724
Điểm GP 4965
Điểm SP 21191

Người theo dõi (2364)

R y✿
Bé Na đi lạc
chau .././

Đang theo dõi (29)

Hoàng Tử Hà
Phương Ann
An Trần
Aki Tsuki