Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6830
Điểm GP 1471
Điểm SP 7086

Người theo dõi (634)

Nguyễn Minh Sơn
Chu Diệu Linh
mikey cute
hoangthithuan

Đang theo dõi (15)

Khinh Yên
Đạt Trần
_silverlining