Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6875
Điểm GP 1524
Điểm SP 7333

Người theo dõi (656)

Huy Jenify
Sally
hường phạm

Đang theo dõi (14)

Hoàng Tử Hà
Khinh Yên
_silverlining