Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6672
Điểm GP 1327
Điểm SP 6840

Người theo dõi (600)

Đang theo dõi (13)

Lebenslehre
Đạt Trần
_silverlining
Trần Minh Hoàng