Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 6209
Điểm GP 1096
Điểm SP 6409

Người theo dõi (568)

Đang theo dõi (20)

--Hell_Angel--
Toshiro
Sone Yoonsic

Dòng thời gian