Những câu hỏi liên quan
Ma Đức Minh
24 tháng 9 2018 lúc 20:47

Vận tốc đầu viên bi so với đất là 30 m/s
Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng lên thì ta có:
pt chuyển động 2 vật hòn bi:

\(h_1=30+30t-\dfrac{1}{2}9,8t^2\)

thang máy: \(h_2=28+20t\)

a)
thời gian chuyển động của vật: \(t=\dfrac{0-v_0}{-g}=...\)

độ cao cực đại: thay t vào pt tọa độ hòn bi.

b)
cho h1 = h2 giải tìm được t

Bình luận (0)
Akai Haruma
16 tháng 8 2017 lúc 22:28

Câu 1:

\(\left\{\begin{matrix} y_1=bx^3+ax^2+5x\\ y_2=ax^3+bx^2+5x\end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} y_1'=3bx^2+2ax+5\\ y_2'=3ax^2+2bx+5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y_1'=3b\left [ \left ( x+\frac{a}{3b} \right )^2+\frac{5}{3b}-\frac{a^2}{9b^2} \right ]\\ y_2'=3a\left [ \left ( x+\frac{b}{3a} \right )^2+\frac{5}{3a}-\frac{b^2}{9a^2} \right ]\end{matrix}\right.\)

Để các hàm \(y_1,y_2\) không là hàm đồng biến thì \(y_1',y_2'\) không luôn lớn hơn $0$ với mọi \(x\in (-\infty,+\infty)\), tức là xảy ra cả trường hợp lớn hơn $0$ lẫn nhỏ hơn $0$ với mọi $x$. điều này xảy ra khi mà :

\(\left\{\begin{matrix} \frac{5}{3b}-\frac{a^2}{9b^2}<0\\ \frac{5}{3a}-\frac{b^2}{9a^2}<0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 15b-a^2<0\\ 15a-b^2<0\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow a^4>225b^2>3375a\)

\(\Rightarrow a>15\) hay \(a\geq 16\). Tương tự, \(b\geq 16\)

Vì đề bài cần tìm min \(2a+b\) nên cần ưu tiên tính nhỏ hơn của $a$

Từ trên ta chọn \(a_{\min}=16\Rightarrow 15b<16^2=256\Rightarrow b\leq 17\)

Do đó \(16\leq b\leq 17\rightarrow b_{\min}=16\)

Do đó \(S_{\min}=(2a+b)_{\min}=48\)

Bình luận (2)
Akai Haruma
17 tháng 8 2017 lúc 15:11

Bài 2:

Để hàm số \(y=(x+m)^3(x+m^3)\) là hàm đồng biến thì \(y'>0\forall x\in (-\infty,+\infty)\)

Khai triển:

\(y'=4x^3+x^2(3m^3+9m)+x(6m^4+6m^2)+m^3+3m^5\)

\(\Leftrightarrow y'=(x+m)^2(4x+3m^3+m)\)

Để \(y'>0\Rightarrow 4x+3m^3+m>0\)

\(\Leftrightarrow 3m^3+m>-4x\)

Vì hàm đồng biến với mọi \(x\in (-\infty, +\infty)\) nên điều trên xảy ra khi \(3m^3+m>(-4x)_{\max}\)

Hiển nhiên \(-4x\) với \(x\in R\) thì không tồn tại max.

Do đó đề bài có vấn đề.

Bình luận (0)
 Mashiro Shiina
10 tháng 6 2017 lúc 9:39

Ban đầu,chú ốc sên nằm cách mặt đất 2m

Khi bò được 3m thì chú cách mặt đất 5m

a)khi tụt xuống 2m thì cách mặt đất 3m

b)khi tụt xuống 4m thì cách mặt đất 1m

Bình luận (2)
Mới vô
10 tháng 6 2017 lúc 9:18

a) 1m phía trên (hay +1m)

b) 1m phía dưới (hay -1m)

Bình luận (0)
kim ngan
27 tháng 2 2020 lúc 21:42

Bài 15 : Các mỏ khoáng sản

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
9 tháng 4 2017 lúc 15:48

mk đọc qua thì bn đăng lầm chỗ rùi bài này hình như lớp 8 áp dụng định lí talets

Bình luận (5)
Nguyen Dung
24 tháng 12 2017 lúc 21:14

1 giả sử 15 công nhân làn xong số x ngày

Vif số công nhân và số ngày là 2 đại lg tỉ lệ thuận nên ta có:

30/15=90/x=90×15/30=45

Vậy 15 công nhân làm xong hết 45 ngày

Bình luận (0)
Kieu Diem
27 tháng 11 2018 lúc 20:27

1 giả sử 15 công nhân làn xong số x ngày

Vif số công nhân và số ngày là 2 đại lg tỉ lệ thuận nên ta có:

30/15=90/x=90×15/30=45

Vậy 15 công nhân làm xong hết 45 ngày

Câu này của mik giống bạn Nguyen Dung nha do mik thấy giống ý giải của mik

2.a

x -3 13 0 -11 4

y 9 -5 3 7 -11

b. y=f(-5)=-2*-5+3=13

y=f(1/3)=-2*1/3+3=7/3

còn câu 3 tẹo nữa giải cho nha !!

Chúc bạn học tốt!!ok

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
31 tháng 3 2020 lúc 15:35

dấu enter của bạn có vấn đề gì không vậy?

Bình luận (0)