Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 1621
Điểm GP 269
Điểm SP 1178

Người theo dõi (259)

Hoàng Đức
Yuri
Tề Mặc
Ran Mouri

Đang theo dõi (59)

Lại Hoàng Duy
nam phạm
_Yoon_Na_

Dòng thời gian