Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 1668
Điểm GP 637
Điểm SP 1784

Người theo dõi (228)

Đang theo dõi (9)

Nguyễn Trà My
phynit

Dòng thời gian