Quoc Tran Anh Le

Like và follow fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc thi nha :>

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Nếu bạn muốn đề xuất câu hỏi xuất hiện trong chuyên mục này các bạn hãy gửi qua form: 

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

Những câu hỏi được chọn sẽ khả năng cao trở thành những bài đặc biệt được Cộng đồng lưu ý giải và thảo luận. Những bài toán chưa được duyệt nhưng các bạn chưa có lời giải, các bạn hãy gửi trực tiếp câu hỏi lên Hoc24 nhé!

-------------------------------------------------------------------

[Toán.C13 _ 17.1.2021]

Người biên soạn câu hỏi: Nguyễn Trúc Giang

Cho hình bình hành ABCD có M, N, P, Q là trung điểm của AB, BC, CD, AD. Biết diện tích ABC = 60 m2. Tính diện tích MNPQ (Giải bằng nhiều cách).

[Toán.C14 _ 17.1.2021]

Người biên soạn câu hỏi: Nguyễn Trọng Chiến

Tìm tất cả các số nguyên dương N có 2 chữ số sao cho tổng tất cả các chữ số của số \(10^N-N\) chia hết cho 170.

Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (10:46)

We are living in the modern world and we have to face serious problems about the environment. One of the prominent problems is air pollution. 2020 is an alarming year for heavy air pollution. Hanoi and Ho Chi Minh City- the 2 big cities, the problem of air pollution is even more clear. Industries in Vietnam are growing day by day, leading to untreated exhaust gas being discharged. This is the main cause of air pollution. In addition, the causes of air pollution can be mentioned such as traffic, military activities, agricultural activities, etc. Air pollution directly affects the health of humans and animals. As an indirect cause leading to global warming, it is a direct cause of dangerous human diseases such as respiratory tract cancer.  To sum up, human activities and natural disasters are the main causes of air pollution. We have to take measures to protect the environment properly.

Bình luận (1)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 2 giờ trước (11:40)

Nowadays, air pollution is a common concern worldwide. It is cause of damage to the environment and health. Some air pollution comes from natural sources like wild fires => wildfires (1 word only), volcanic eruptions, and so on. But most air pollution from humans such as industrial chemicals, dust, toxic gases which result in climate change, global warming, acid rain and can affect human health. In Vietnam, especially in big cities like Hanoi and Ho Chi Minh city, the total amount of dust is continually increasing. The sources of air pollution is => in (preposition) large urban areas are mostly traffic emissions, road buildingand factories. Air pollution is a cause of high blood pressure, birth defects, lung cancer, and others. To protect the air environment we should: 

- Reduce emissions from cars by walking, cycling, or using public transport.

- Plant trees as more as we can.

- Protect natural resources.

- Keep clean environment.

It is very important to reduce air pollution. When we protect the air environment, we are protecting ourselves and our future.

Bình luận (3)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 5 giờ trước (8:39)

undefined

Bình luận (0)
Sigma
Sigma CTV 5 giờ trước (8:33)

Câu 4b:

Ta có \(a-\sqrt{a}=\sqrt{b}-b\Leftrightarrow a+b=\sqrt{a}+\sqrt{b}\). (1)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz ta có:

\(a^2+b^2\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2};\sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{2\left(a+b\right)}\).

Kết hợp với (1) ta có:

\(a+b\le\sqrt{2\left(a+b\right)}\Leftrightarrow0\le a+b\le2\).

Ta có: \(P\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}+\dfrac{2020}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}\) (Do \(a^2+b^2\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}\))

\(=\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}+\dfrac{2020}{\left(a+b\right)^2}\) (Theo (1))

\(\Rightarrow P\ge\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}+\dfrac{2020}{\left(a+b\right)^2}\).

Áp dụng bất đẳng thức AM - GM cho hai số thực dương và kết hợp với \(a+b\le2\) ta có:

\(\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}+\dfrac{2020}{\left(a+b\right)^2}=\left[\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}+\dfrac{8}{\left(a+b\right)^2}\right]+\dfrac{2012}{\left(a+b\right)^2}\ge2\sqrt{\dfrac{\left(a+b\right)^2}{2}.\dfrac{8}{\left(a+b\right)^2}}+\dfrac{2012}{2^2}=4+503=507\)

\(\Rightarrow P\ge507\).

Đẳng thức xảy ra khi a = b = 1.

Vậy Min P = 507 khi a = b = 1.

 

Bình luận (0)
Sigma
Sigma CTV 5 giờ trước (8:47)

Giải nốt câu 4a:

ĐKXĐ: \(x\geq\frac{-1}{2}\).

Phương trình đã cho tương đương:

\(x^2+2x+1=2x+1+2\sqrt{2x+1}+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2=\left(\sqrt{2x+1}+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2-\left(\sqrt{2x+1}+1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1-\sqrt{2x+1}-1\right)\left(x+1+\sqrt{2x+1}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\sqrt{2x+1}\right)\left(x+\sqrt{2x+1}+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\sqrt{2x+1}=0\left(1\right)\\x+\sqrt{2x+1}+2=0\left(2\right)\end{matrix}\right.\).

Ta thấy \(x+\sqrt{2x+1}+2>0\forall x\ge-\dfrac{1}{2}\).

Do đó phương trình (2) vô nghiệm.

Xét phương trình (1) \(\Leftrightarrow x=\sqrt{2x+1}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\x^2=2x+1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\\left(x-1\right)^2=2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\\left[{}\begin{matrix}x-1=\sqrt{2}\\x-1=-\sqrt{2}\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\\left[{}\begin{matrix}x=\sqrt{2}+1>0>-\dfrac{1}{2}\left(TM\right)\\x=-\sqrt{2}+1< 0\left(\text{loại}\right)\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\).

Vậy nghiệm của phương trình là \(x=\sqrt{2}+1\).

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 5 giờ trước (8:48)

4.

a, ĐK: \(x\ge-\dfrac{1}{2}\)

\(x^2-1=2\sqrt{2x+1}\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x+1=2x+1+2\sqrt{2x+1}+1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2=\left(\sqrt{2x+1}+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{2x+1}+1=x+1\\\sqrt{2x+1}+1=-x-1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{2x+1}=x\\\sqrt{2x+1}=-x-2\end{matrix}\right.\)

Vì \(x\ge-\dfrac{1}{2}\Rightarrow-x-2\le\dfrac{1}{2}-2< 0\)

Nên \(\sqrt{2x+1}=x\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\2x+1=x^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x=1+\sqrt{2}\left(tm\right)\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm \(x=1+\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 giờ trước (7:44)

Mong là sẽ có nhiều bạn trả lời đúng!

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 5 giờ trước (8:22)

undefined

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 giờ trước (7:36)

Đề này của Chuyên LHP - TPHCM không phải Chuyên LHP - Nam Định nha mọi người!

Đề này được bạn Anh Kỳ gửi! (https://hoc24.vn/vip/202859493659)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 4 giờ trước (9:48)

Nguồn 8 pin mà vẽ 2 pin, chậc chậc :v

a/ \(\xi=8.E=24\left(V\right)=U_V\)

\(r_b=8r=8.0,25=2\left(\Omega\right)\)

\(R_2=\dfrac{U^2_{dm}}{P_{dm}}=\dfrac{36}{3}=12\left(\Omega\right);I_{dm}=\dfrac{P_{dm}}{U_{dm}}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}\left(A\right)\) 

\(PTMD:R_4nt\left[\left(R_1ntR_2\right)//R_3\right]\) \(\Rightarrow R_{td}=R_4+\dfrac{\left(R_1+R_2\right).R_3}{R_1+R_2+R_3}=...\left(\Omega\right)\)

\(\Rightarrow I=I_A=\dfrac{\xi}{R_{td}+R}=\dfrac{24}{2+R_{td}}=...\left(A\right)\) 

b/ \(I_4=I\Rightarrow U_4=R_4.I=...\left(V\right)\)

\(\Rightarrow U_{12}=U_3=\xi-I.r-U_4=...\left(V\right)\)

\(\Rightarrow I_{12}=I_2=\dfrac{U_{12}}{R_1+R_2}=...\left(A\right)\) 

\(\left[{}\begin{matrix}I_2< I_{dm}\Rightarrow den-sang-yeu-hon-binh-thuong\\I_2>I_{dm}\Rightarrow den-sang-manh-hon-binh-thuong\\I_2=I_{dm}\Rightarrow den-sang-binh-thuong\end{matrix}\right.\)

P/s: Thầy cô thông cảm em vừa ngủ dậy nên lười dậy lấy máy tính tính toán lắm ạ :(

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 3 giờ trước (10:07)

À, anh có đề lớp 12 thì đăng lên nữa anh nhé, em muốn xem thử đề l12 ạ. ^^

Bình luận (0)
Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương 21 giờ trước (16:45)

Vì khi ngọn lửa yếu dần đi và tắt hẳn do bên trong thiếu oxi ,không khí trong cốc sẽ giảm nhiệt độ đột ngột .Không khí lạnh sẽ chiếm ít không gian hơn .Sự co rút đó tạo ra một chân không yếu hay áp suất thấp hơn bên trong cốc .Áp suất bên ngoài sẽ cao hơn đẩy nước trên đĩa vào trong cốc thủy tinh .

Bình luận (2)
Quang Nhân
Quang Nhân 21 giờ trước (16:55)

+ Khi mới úp cốc nến vẫn cháy vì trong cốc có không khí, một lúc sau nến tắt vì đã cháy hết phần không khí duy trì sự cháy bên trong cốc.

+ Khi nến tắt nước dâng vào trong cốc điều đó chứng tỏ sự cháy đã làm mất đi một phần không khí ở trong cốc và nước dâng chiếm chỗ phần không khí bị mất đi.

+ Phần không khí còn lại trong cốc không duy trì được sự cháy, vì vậy nến đã bị tắt.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 20 giờ trước (17:47)

-Nến tắt vì đã cháy hết phần không khí duy trì sự cháy bên trong cốc

-Nến cháy đã lấy đi toàn bộ không khí ở trong cốc và nước tràn vào chiếm chỗ không khí bị mất vì vậy nước từ đĩa dâng lên trong cốc

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le

Nếu bạn muốn đề xuất câu hỏi xuất hiện trong chuyên mục này các bạn hãy gửi qua form: 

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

Những câu hỏi được chọn sẽ khả năng cao được đưa lên chuyên mục Câu hỏi hay. Lưu ý mình sẽ duyệt những câu hỏi đạt đến độ khó nhất định, để cả cộng đồng cùng giải. Những bài toán chưa được duyệt nhưng các bạn chưa có lời giải, các bạn hãy gửi trực tiếp câu hỏi lên Hoc24 nhé!

-------------------------------------------------------------------

[Văn.C12 _ 16.1.2021]

Người biên soạn câu hỏi: Quoc Tran Anh Le

Tình bạn giúp chúng ta vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Tình bạn là "thứ vật chất" thiêng liêng nhất mà mỗi con người chúng ta sở hữu. Tuy nhiên, cuộc sống tình bạn ngày nay liệu có còn đẹp như trong thơ văn thời xưa? Tác giả Trong Nghia Huynh đã chia sẻ những cảm xúc của mình:

"Đêm nay, tớ đọc lại tin nhắn cũ

Mấy năm rồi, vỏn vẹn chỉ vài câu

Tin nhắn cuối, cách đây cũng khá lâu

Vẫn một chiều hệt như lúc bắt đầu

Tớ ngày xưa, nhắn tin trông thật trẩu

Văn lai láng, mỗi tin thiệt nhiều dòng

Còn cậu thì nhắn tin trông thật ngầu

"Ừ" "Sao?" "Hả", vài ba từ là xong

Dần tớ tập, nén câu chữ vào trong

Trả lại cậu, lời xã giao sáo rỗng

Dần tớ tập, khóa cảm xúc vào lòng

Vùi chết nó, như người bị chôn sống

............

Mấy năm rồi, nó vẫn nuôi hy vọng

Mặc lý trí, đã từ bỏ từ lâu...

Đêm nay tớ đọc lại tin nhắn cũ

Định mở lời, hỏi thăm nhưng lại thôi

Đêm nay tớ đọc lại tin nhắn cũ

Biết bao giờ, nhận được... tin nhắn mới...từ cậu"

Đọc những dòng này, các bạn chắc hẳn cũng sẽ có những suy ngẫm về cuộc sống tình bạn ngày nay. Một câu hỏi mà ai trong chúng ta chắc hẳn đều đang thắc mắc là: Thế nào là tình bạn?

Cảm nghĩ, quan điểm và góc nhìn của các bạn về vấn đề này sau khi đọc bài thơ là gì? Hãy chia sẻ với cộng đồng nhé!

------------------------------------------------------------------

Like và follow fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc thi nha :>

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Yehudim
Yehudim 22 giờ trước (15:48)

Sau khi đọc bài thơ này, chỉ một câu thôi : Vô cùng đồng tình 

Tình bạn....bây giờ khi nói ra từ này, không biết là có còn một chút sinh khí trong nó nữa không. Hay nó đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào mà ta ko biết, ta ko còn cảm nhận thấy nó nữa. Nó xa thật xa mà gần cũng thật gần, hoặc như một chiếc lông vũ, ướt thì có thể giữ lại, chứ khô rồi, lại bay đi ko chút dấu vết....

P/s: Dành nửa tiếng ngồi chém văn mà kết cục là xóa hết đi, đọng lại mấy dòng như này thôi :)

 

Bình luận (1)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 18 giờ trước (19:18)

Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới. Đó không phải là thứ bạn học được ở trường.

Bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có bạn bè làm tăng cơ hội hạnh phúc của chúng ta.

Một người bạn tốt có thể là người giúp đỡ khi khó khăn hoặc người mà bạn có thể dựa vào, cùng nhau tạo những kỷ niệm, khoảnh khắc đặc biệt.

Tình bạn là sự gắn kết đẹp đẽ giữa hai hay nhiều người trong cuộc sống:

Một người có thể hiểu mọi vấn đề đằng sau những giọt nước mắt của bạn.Một người chỉ ra lỗi của bạn và giúp bạn sửa lỗi đúng cách.Một người hạnh phúc, tự hào trước thành công của bạn.Một người ngồi bên cạnh bạn và khuyến khích bạn.Một người hy sinh hạnh phúc của riêng mình cho thành công của bạn.Một người bạn thực sự là người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi là chính mình.

Sau khi đọc bài thơ thì mình gần như đã khóc ý , vì nó khiến mình nhớ lại tình bạn đẹp đẽ giữa mình và một bạn khác và mình đã để nó bị tan vỡ bởi tính ích kỉ của mình.........

(Đây là nhg lời nói thật lòng và từ trái tim mình ra !!!)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm qua lúc 8:58

Tet holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. In my hometown, to prepare for tet, people spend a few days cleaning or decorating their houses.  They want everything in their houses must be cleaned to get the good in new year and get rid off the bad luck in the old year. They often go to the market to buy watermelon seeds, candies, jam...and cook traditional food. They also buy marigolds, peach blossoms which are traditional flowers on Tet holiday. During Tet,children wear new clothes and receive lucky money from the older after giving to them greeting Tet. Tet is a time for family member to have special meals with special food such as sticky rice cake, boiled chickens, spring rolls, Banh Tet...During the time of Tet, the streets are very crowded and noisy because of streams of people.They spend time visiting their relatives, their friends..Some people go to pagoda to pray for happiness in the new year.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I am going to prepare for tet, clean and decorate my house, enjoy the time beside my family and visit my relatives.

 

Bình luận (5)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ Hôm qua lúc 10:00

Tet is a traditional holiday of Vietnam. Before Tet Holiday,I buy some new clothes, decorate and clean your house. The meaning of Tet is ending old year and welcome a new year. At Tet, I will go to the Pagoda with my mum to wish the happiness for my family. On Tet holiday, people have many recreational activities. Young persons take part in the traditional games such as: tug of war, cooking rice, cock fighting, watching lion dance. It's very interesting! At midnigt, I will watch firework with my family and then get lucky money from my relative. However, I will play cards all night with some my friend and talk together. I think I will have an inresting years

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) Hôm qua lúc 11:07

In my country, spring is the best season of the year because it has Tet holiday. In Tet holiday, the streets are very beautiful with green trees, flowers, and funny noisy. In every house, there are a big tree with many love flowers and plants. There are a lot of delicious drinks, cakes and candies.I can eat Chung cake too. In Tet holiday, children have lucky money from adults. It's so greet. We enjoy a happy Tet holiday every years.

Bình luận (2)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV Hôm kia lúc 14:29

- Đèn sợi đốt:

 + Ưu điểm: Ánh sáng liên tục

 + Nhược điểm:

  * Tuổi thọ thấp

  * Tốn điện

- Đèn compact:

 + Ưu điểm: 

  * Tuổi thọ cao

  * Tiết kiệm điện

 + Nhược điểm: Ánh sáng không liên tục gây hại cho mắt

- Đèn LED:

 + Ưu điểm:

  * Hiệu suất phát quang cao

  * Tiết kiệm điện

  * Tuổi thọ cao

  * Ánh sáng liên tục

 + Nhược điểm: Chắc không có :v

Việt Nam ngưng nhập khẩu và sản xuất đèn sợi đốt. Vì đèn sợi đốt có rất nhiều nhược điểm, nếu dùng đèn sợi đốt làm vật thắp sáng thì rất tốn tiền điện, nhiệt mà nó tỏa ra cũng rất lớn, không đáp ứng nhu cầu của người dân là "rẻ - tốt"

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm kia lúc 14:38

* Đèn sợi đốt:

Ưu điểm: 

+ Không cần chấn lưu

+ Đèn phát ra ánh sáng liên tục

Nhược điểm:

+ Hiệu suất phát quang thấp khoảng 4-5% điện năng tiêu thụ

+ Tuổi thọ thấp 1000 giờ

Đèn compact:

Ưu điểm:

+ Hiệu suất phát quang khá cao đến khoảng 25%

+ Tuổi thọ khoảng 8000 giờ

Nhược điểm:

+ Đèn phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu ứng nhấp nháy gây mỏi mắt

+ Cần chấn lưu điện cảm và tắc te hoặc chấn lưu điện tử

Đèn LED:

Ưu điểm:

+ Hiệu suất phát sáng cao đến 40%

+ Tuổi thọ cao 10000 giờ

Nhược điểm:

+ Nguồn nuôi là nguồn một chiều, điện áp thấp

* Việt Nam đã ngưng nhập khẩu và sản xuất đèn halogen, đèn compact huỳnh quang (em nghĩ cũng có nguy cơ vì trong đó có chứa 5 mg thủy ngân gây hại cho sức khỏe khi bòng đèn bị vỡ). Vì các đèn trên gây ảnh hưởng sức khỏe của con người, môi trường...

Bình luận (1)
Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh Hôm kia lúc 18:29

Đèn sợi đốt

Ưu điểm:

Chi phí đầu tư khá rẻ.

Bóng đèn duy trì liên tục, ánh sáng tự nhiên, không bị ngắt như các loại bóng huỳnh quang do đó bảo vệ mắt khi sử dụng lâu dài.

Nhược điểm:

-Tỏa nhiệt gây khô, nóng khó chịu cho người dùng, khi ngồi học hay làm việc sẽ bị khó chịu, chóng mệt mỏi, nhức mắt, bị chói lóa bởi ánh sáng không phủ đều trên một mặt phẳng.

- Tiêu hao điện năng, vì tới 80% điện năng chuyển thành nhiệt.

- Độ bền thấp, không thích hợp di chuyển các vị trí vì dễ làm đứt dây tóc.

Bóng đèn Led

Ưu điểm:

- Kết hợp được yếu tố chất lượng của đèn sợi đốt và tính tiết kiệm điện năng của đèn huỳnh quang, cộng thêm công nghệ chống chói lóa, tăng tuổi thọ của đèn và thân thiện với môi trường, không có các tác nhân gây hại cho người dùng.

- Siêu Tiết kiệm điện nhờ có hiệu năng cao nhất trong các loại bóng đèn điện kể trên.

Nhược điểm:

- Mức giá khá cao.

Bóng đèn compact 

Ưu điểm:

- Tiết kiệm điện năng vượt trội so với đèn sợi đốt hay đèn halogen.

- Chi phí không quá cao.

Nhược điểm:

- Loại đèn này cũng là tác nhân giảm thiểu thị lực và gây cận thị bởi độ sáng và màu giảm theo thời gian.

- Chứa thủy ngân và các kim loại có hại nên có nguy cơ mất an toàn.

Bình luận (0)