Sana
Vài giây trước

- Gió là sự chuyển động của không khí từ các đai khí áp cao về các đai khí áp thấp

- Các loại gió thường xuyên thổi:

   + Gió Tín Phong: Phạm vi : Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam ( Các đai áp cao chí tuyến ) về xích đạo ( đai áp thấp xích đạo) 

                               Hướng gió :  Nửa cầu Bắc : Hướng Đông Bắc

                                                     Nửa cầu Nam : Hướng Đông Nam

   + Gió Tây ôn đới : Phạm vi : Thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam (Các đai áp cao chí tuyến) lên khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam ( Các đai áp thấp ôn đới )

                                 Hướng gió : Nửa cầu Bắc : Hướng Tây Bắc 

                                                    Nửa cầu Nam : Hướng Tây Nam

   + Gió Đông Cực : Phạm vi :  Thổi từ khoảng các vĩ độ 900 BẮc và NAm ( cực BẮc và cực NAm ) về khoảng các vĩ độ 600 Bắc và Nam ( Các đai áp thấp ôn đới )

Bình luận (0)
Karik
Vài giây trước

Các loại gió thường xuyên thổi trên bề mặt Trái Đất là:

- Gió Tín Phong

- Gió Tây Ôn Đới

- Gió Đông Cực

Ngoài ra còn các loại giò khác .

Bình luận (0)

Televison, one of the greatest inventions of mankind, has become an indispensable part our daily life. Watching TV is very beneficial for every one, especially children. Firstly, watching TV can help children relax. For instance, children are easily hooked in to “The Voice Kid” which features amazing kids and their singing talents. They can sing along with the contestants and have a great time after school. Another benefit of watching TV is that watching TV can help to develop their analytical skills. For example, children can watch the game show “Catch the words” to improve their logical thinking. In conclusion, for these reasons, watching TV is very beneficial for children of all ages.

Bình luận (0)

a) Ta có: \(\dfrac{5-n}{7+n}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(7+n\right)=5-n\)

\(\Leftrightarrow3n+21-5+n=0\)
\(\Leftrightarrow4n+16=0\)

\(\Leftrightarrow4n=-16\)

hay n=-4

Vậy: n=-4

Bình luận (0)

+ Hoạt động 1:

- Nghe và theo dõi câu chuyện.

- Trả lời câu hỏi liên quan đến câu chuyện, rút ra bài học từ câu chuyện đó.

+ Hoạt động 2:

- Học sinh thảo luận nhóm, trình bày kết quả, từ đó liên hệ bản thân.

Bình luận (3)
Karik
4 phút trước

HS được sử dụng: máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng, phiếu học tập, xem tranh ảnh, video...

- Máy tính/điện thoại có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN