Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Tê BI
38 phút trước

Bài giúp mình bài 3 với ạ

 

Bình luận (0)
Trúc Giang
35 phút trước

a)

Có: x2 ≥ 0 với mọi x

=> A(x) > 0 với mọi x

=> A(x) ko có nghiệm

b) 

Có: y4 ≥ 0 với mọi x

=> B(x) > 0 với mọi x

=> B(x) ko có nghiệm

c) Làm tương tự nhé!

Bình luận (1)
~Quang Anh Vũ~
19 giờ trước (20:36)

A,C,D

Bình luận (0)
Lê Quang
19 giờ trước (20:37)

A,C,D ko là đa thức 1 biến nhé

Bình luận (5)
ʟɪʟɪ
19 giờ trước (20:38)

A.3x2+5x-1

B.2y100

C.5xy4z+2y2-3

D.5z-1

 
Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
22 giờ trước (16:53)

Đặt `A(x)=0`

`<=>3x+9=0`

`<=>3x=-9`

`<=>x=-3`

Vậy nghiệm của A(x) là -3

Bình luận (1)
ʚ๖ۣۜAηɗσɾɞ‏
22 giờ trước (16:53)

A(x) = 3x + 9=0
3x = -9
x=-3

Vậy nghiệm của A(x)=-3

Bình luận (0)
trannguyenxuanan
22 giờ trước (16:55)

Nghiệm của A(x) là A(x)=0

A(x)= 3x +9

A(x)=o

3x=-9

x=(-9)/3

x= -3

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
23 giờ trước (16:35)

`A(x)=0`

`<=>4x(x-1)-3x+3=0`

`<=>4x(x-1)-3(x-1)=0`

`<=>(x-1)(4x-3)=0`

`<=>` $\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac341\end{array} \right.$

`B(x)=0`

`<=>2/3x^2+x=0`

`<=>x(2/3x+1)=0`

`<=>` $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\dfrac32\end{array} \right.$

`C(x)=0`

`<=>2x^2-9x+4=0`

`<=>2x^2-8x-x+4=0`

`<=>2x(x-4)-(x-4)=0`

`<=>(x-4)(2x-1)=0`

`<=>` $\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=\dfrac12\end{array} \right.$

Bình luận (1)
Thu Thao
Hôm qua lúc 15:38

undefined

Bình luận (0)
Liên Ai
Hôm qua lúc 13:28

Ta có: \(x^2-\dfrac{1}{4}=0\)

\(x^2=0-\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{4}\)

Vì x2 ≥ 0 ở mọi x

Mà x2 ≤ 0

Nên đa thức f(x) không có nghiệm

Bình luận (0)

Cho f(x)=0 

=>x^2-1/4=0

=>x^2=0+1/4

=>x^2=1/4

=>x=1/2 hoặc x=-1/2

Vậy nghiệm của đa thức trên là 1/2 và -1/2

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
Hôm qua lúc 8:23

`f(x)=x^4+x^2+x+1`

Đặt `f(x)=0`

`<=>x^4+x^2+x+1=0`

`<=>x^4-x^2+1/4+x^2+x+1/4+x^2+1/2=0`

`<=>(x^2-1/2)^2+(x+1/2)^2+x^2+1/2=0`

Vì `(x^2-1/2)^2+(x+1/2)^2+x^2+1/2>=1/2>0`

`=>f(x)` vô nghiệm.

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
Hôm qua lúc 7:57

`A=xy^2z^3×(-5x^2y^3)×(-x^2z^2)^3`

`=xy^2z^3xx(-5x^2y^3)xx(-x^6z^6)`

`=5x^{1+2+6}y^{2+3}z^{3+6}`

`=5x^9y^5z^9`

Bình luận (0)

Câu 1: C

Câu 2: A

Bình luận (0)

Câu 3: C

Câu 4: B

Bình luận (0)

Câu 5: D

Câu 6: C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN