Những câu hỏi liên quan
Ngọc Cốt Tinh Nhi
Xem chi tiết
nguyen thi vang
16 tháng 4 2018 lúc 18:53

Tóm tắt :

\(v=2m/s\)

\(A=10kJ=10000J\)

\(h=10m\)

\(m=?\)

\(t=?\)

GIẢI :

a) Trọng lượng thùng hàng là :

\(A=P.h\Rightarrow P=\dfrac{A}{h}=\dfrac{10000}{10}=1000\left(N\right)\)

Khối lượng thùng hàng là :

\(m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{1000}{10}=100\left(kg\right)\)

b) Thời gian kéo thùng hàng từ mặt đất lên đỉnh là :

\(t=\dfrac{10}{2}=5\left(s\right)\)

Bình luận (1)
Tran Nhung
Xem chi tiết
Nhã Yến
17 tháng 9 2017 lúc 10:27

a) -Do P thuần chủng nên :

+Thân cao-hạt dài có kiểu genQQrr .

+Thân thấp - hạt tròn có kết kiểu gen qqRR.

-Do hai cặp tính trạng phân li độc lập với nhau nên đời con F1 sẽ có 100% kiểu gen dị hợp QqRr, kiểu hình thân cao-hạt tròn.

->F2 sẽ có 16 kiểu gen và 9 kiểu hình

QR Qr qR qr
QR QQRR QQRr QqRR QqRr
Qr QQRr QQrr QqRr Qqrr
qR QqRR QqRr qqRR qqRr
qr QqRr Qqrr qqRr qqrr

Kiểu hình:9thân cao-hạt tròn:3thân cao-hạt dài:3thân thấp -hạt tròn:1thân thấp -hạt dài.

b) *Sơ đồ lai:

Pb : QqRr × qqrr

Fb: 1 QqRr:1Qqrr:1QqRr:1qqrr

Bình luận (0)
Thịnh Phan
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2019 lúc 22:25

Câu 1:

a) Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán

b)

-Bước 1:nhập a,b

-Bước 2: S:=a*b;

-Bước 3: xuất S

-Bước 4: Kết thúc bài toán

c) Gồm 3 bước

-Bước 1: Xác định bài toán

+Thông tin đã cho(input)

+Thông tin cần tìm(output)

-Bước 2: Mô tả thuật toán: Tìm cách giải bài toán và diễn tả bằng các lệnh cần phải thực hiện

-Bước 3: Viết chương trình: Dựa vào mô tả thuật toán, ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình

d)

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Xuất('dien tich hinh vuong la: ',sqr(a));

-Bước 3: Kết thúc bài toán

Câu 2:

a)

-Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu:

if <điều kiện> then <câu lệnh>;

-Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đủ

if <điều kiện> then <câu lệnh 1>

else <câu lệnh 2>;

b) if b<>0 then writeln('x=',a/b:4:2)

else writeln('loi');

c) if b mod 2=0 then writeln(b,' la so chan')

else writeln(b,' la so le');

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Long Thật
Xem chi tiết
Ái Nữ
20 tháng 5 2017 lúc 11:55

ở người,gen A quy định tóc xoăn là trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng,gen B quy định tầm vóc thấp là trội hoàn toàn so với gen b quy định tầm vóc cao. Liên quan đến hệ thống nhóm máu có 4 kiểu hình:

-nhóm máu A do gen I^A quy định

-nhóm máu B do gen I^B quy định

-nhóm máu O do gen I^O quy định

-nhóm máu O do kiểu gen I^O I^O quy định

-nhóm máu AB do kiểu gen I^A I^B quy định

Bình luận (1)
Trần Thu Ngân
Xem chi tiết
Hà An
1 tháng 8 2017 lúc 20:57

Thần ngồi bên phải là thần thật thà, bên trái là thần khôn ngoan, ở giữa là thần dối trá

Bình luận (0)
Ánh Right
1 tháng 8 2017 lúc 20:58

Theo nguyên tắc: Thần Thật thà luôn trả lời thật => câu trả lời của thần đó chính xác, Thần Dối trá luôn nói dối => câu trả lời không chính xác, vị thần còn lại (Thần Khôn ngoan) trả lời thế nào cũng được. Dùng phương pháp loại trừ, ta có:
(1) Thần bên trái: không thể là Thần Thật thà (bởi nếu là Thần thật thà thì câu trả lời của ông ta về thần ngôi bên trái mình không thể là Thần Thật thà.
(2) Thần ngồi giữa: cũng không thể là Thần Thật thà (bởi nếu đúng thế thì ông ta sẽ không trả lời mình là Thần Khôn ngoan).

Từ (1) và (2) suy ra vị thần còn lại (thần bên phải - ngồi thứ ba) là Thần thật thà. Do đó câu trả lời của Thần thật thà sẽ là đúng: người ngồi cạnh mình là Thần dối trá - đó là vị thần ngồi giữa. Thần còn lại (ngồi bên trái - đầu tiên) là Thần khôn ngoan (trả lời thế nào cũng được).

Vậy bên trái là Thần Khôn ngoan, thần ngồi giữa là Thần Dối trá và bên phải là Thần thật thà.

Bình luận (0)
qwerty
1 tháng 8 2017 lúc 20:54

Câu hỏi của Nguyên Văn Duy Khiêm - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Bình luận (0)
Võ Lan Nhi
Xem chi tiết
Trần Trung Thông
22 tháng 12 2017 lúc 7:38

1.

a) (1/(b+a))*(a*a+c)=5

b) k*k+(k+1)*(k+1)<>(k+2)*(k+2)

c) 8*x-7>1

d) b*2-4*a*c>=0

2.

Bước 1. Nhập 2 số a và b bất kì.

Bước 2. SUM ß a+b.

Bước 3. Thông báo giá trị của SUM và kết thúc thuật toán.

3.

Bước 1. Nhập N

Bước 2. SUM ß 0; i ß 0.

Bước 3. SUM ß SUM + i.

Bước 4. i ß i + 1.

Bước 5. Nếu i N, thì quay lại bước 3

Bước 6. Thông báo giá trị của SUM và kết thúc thuật toán.

4.

program tinh_dien_tich_tam_giac;

uses crt;
var a,h : interger;
S : real;
begin
clrscr;
write(‘Nhap do dai canh day la: ’);

readln (a);

write(‘Nhap do dai chieu cao la: ’);

readln(h);
S:=(a*h)/2;
writeln(‘Dien tich hinh tam giac la: ’,S:4:1);
readln;
end.

Còn lại tự giải nha banh

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
Xem chi tiết
kim ngan
Xem chi tiết
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 3 2020 lúc 21:56

a, TPTT: Có lẽ tôi bán con chó đấy,!

tác dụng: thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc bán chó được nói đến trong câu

b, TPTT: Nhưng xem ý hãy còn lề bề bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm

tác dụng: thể hiện cách nhìn của chị Dậu về bệnh tình của chồng khi được người hàng xóm tốt bụng hỏi han

c, TPTT: Chắc là nó nhớ nhà nên trốn đi đấy thôi…

tác dụng: thể hiện cách nhìn của người nói giúp trấn an lòng Ngọc Hân

d, TPTT: Có người cho rằng, bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại

tác dụng: thể hiện cách nhìn của người nói về thời gian bài toàn dân số được đặt ra

e, TPTT:Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước

tác dụng: thể hiện cách nhìn của người nói về người cầm được bút thước

g, TPTT:cuối năm thế nào mợ cháu cũng về

tác dụng: thể hiện cách nhìn của người nói về việc người mợ sẽ về

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Cookie ~ A.R.M.Y
Xem chi tiết
lê huân
7 tháng 11 2018 lúc 22:27

1,

Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán (từ đơn giản đến phức tạp) cu4nh như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan nhất các số liệu trong bảng.

2,

a, trang tính: tranh tính được chia thành những hàng và các cột là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa 1 cột và một hàng gọi là ô tính dùng để chứa dữ liệu.

b, thanh công thức: đây là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Dùng để nhập, hiển thị dữ liệu hc công thức trong ô tính.

c, các dải lệnh formulasdata gồm các lệnh để thưc hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu.

3,

xử lí được dạng dữ liệu: dữ liệu số hc dữ liệu kí tự.

ở dữ liệu số: được ngầm định căn thẳng lề phải trong ô tính, còn dữ liệu kí tư được ngầm định căn thẳng lề trái trong ô tính.

4,

a, sử dụng các kí tự thường dùng:

B1: chọn ô cần nhập công thức

B2: gõ dấu " = " và các dấu: "+, -, *, ?, ^, %"

B3: nhấn phím enter

b, sử dụng địa chỉ ô:

B1: nháy chột chon ô và gõ các kí hiệu" =( "

B2: nháy chuột chọn ô khác cần đưa vào

B3: gõ các dấu cần nhập như với khi sử dụng công thức

B4: nháy chột vào ô cần nhập tiếp theo

B5: nhấn phím Enter

c, sử dụng công thức

B1: chọn ô cần nhập hàm để tính toán

B2: gõ dấu =

B3: gõ hàm theo đúng cú pháp (tên hàm, các đối số)

B4: nhấn phím Enter

Bình luận (0)
Da Sua
Xem chi tiết
Hoàng Tấn Phúc
15 tháng 12 2018 lúc 9:48

nput: Số nguyên n

Output: Thông báo ra n chẵn hay lẻ

Thuật toán:

B1: Nhập số nguyên n từ bàn phím

B2: Nếu n chia 2 dư 0 thì thông báo ra n chẵn, ngược lại thông báo ra n lẻ

B3: Kết thúc thuật toán

Chương trình:

program chanle;

uses crt;

var n:integer;

begin

clrscr;

writeln('Nhap n= '); readln(n);

if n mod 2=0 then writeln('n la so chan') else writeln('n la so le);

readln

end.

Bình luận (0)
Hoàng Tấn Phúc
15 tháng 12 2018 lúc 9:49

tick mình :D

Bình luận (0)