Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 77
Số lượng câu trả lời 2988
Điểm GP 723
Điểm SP 3173

Người theo dõi (698)

Vô Song
Lê Đạt
zozozo
Tui Tên Tâm

Đang theo dõi (9)

....
Your Nightmare
Team lớp A

Dòng thời gian