Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 706
Điểm GP 28
Điểm SP 340

Người theo dõi (111)

Ngọc Nhi
Đới Minh Anh
You Are Mine
Ran Mouri

Đang theo dõi (952)

Dòng thời gian