Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Yến Nguyễn
21 tháng 1 lúc 10:05

* Ý nghĩa: Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng 1 kiểu gen nhằm tạo ra các giống có ý nghĩa kinh tế

* Để xác định được tương quan trội - lặn của một cặp tính trạng tương phản ở vật cây trồng, người ta sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Nếu cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở P có tỉ lệ phân li kiểu hình F2 là 3 : 1 thi kiểu hình chiếm tỉ lệ 3/4 là tính trạng trội, còn kiểu hình có tỉ lệ 1/4 là tính trạng lặn.

Bình luận (0)

F1: 3 thân cao/1 thân thấp= 4 tổ hợp= 2 loại giao tử x 2 loại giao tử

=> P dị hợp 1 cặp gen ở cả 2 cá thể đem lai

=> Em đồng ý với ý kiến đó. (Nhưng với điều kiện là tính trạng chiều cao thân chỉ do 1 cặp gen quy định nằm trên 1 cặp NST thường)

Sơ đồ lai:

P: Aa (Thân cao) x Aa(Thân cao)

G(P): (1A:1a)___(1A:1a)

F1:1AA:2Aa:1aa (3 Thân cao: 1 thân thấp)

Bình luận (0)

Tui có nên là môn Tiếng Anh 9 và môn Hóa 9 không hầy?

Bình luận (4)

❄Vâng 💧ạ ❄

❄Có 💧nha❄

Bình luận (0)
luyen nguyen
14 tháng 1 lúc 21:28

thưa thầy có đề sử tỉnh lớp 9 không thầy

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
8 tháng 1 lúc 22:40

Số lượng NST ở thể lục bội là:

24.3=72(NST)

Bình luận (0)
Đom Đóm 🎋
9 tháng 1 lúc 16:57

Lục bội : 6n = 72 nst

Bình luận (0)
Mai Hiền
8 tháng 1 lúc 13:35

a.

P: AaBB x aabb

GP: 1AB : 1aB x ab

F1: 1AaBb : 1aaBb

(1 cao, đỏ : 1 thấp, đỏ)

b.

 P: AB/ab x aabb (f = 25%)

GP: (AB = ab = 37,5%, Ab = aB = 12,5%) x ab

F1:  AB/ab = ab/ab = 37,5%, Ab/ab = aB/ab = 12,5%

(37,5% cây cao hoa đỏ : 37,5% cây cao hoa trắng : 12,5% cây thấp hoa đỏ : 12,5% cây thấp hoa trắng)

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
7 tháng 1 lúc 9:48

Bô Nst của loài là: 2n = 24180 : (25 - 1) : 10 = 78

-> Loài này là gà

500 tinh bào cho 500 . 4 = 2000 giao tử

Hiệu suất thụ tinh là 1/1000. Số hợp tử được tạo thành là 2000 . 1/1000 = 2 hợp tử

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
7 tháng 1 lúc 9:51

Vì: Người con gái mắt nâu kết hơn với chồng mắt nâu sinh được một con trai mắt xanh nên mắt nâu là trội so với mắt xanh 

Qui ước: 

A: mắt nâu >> a: mắt xanh

Cha mắt nâu kết hôn với mẹ mắt xanh sinh ra hai con gái 1 mắt nâu và 1 mắt xanh.

P: Aa x aa

GP: (1A : 1a) x a

F1: 1Aa  : 1aa

Người con gái mắt nâu kết hơn với chồng mắt nâu sinh được một con trai mắt xanh 

F1 x Aa: Aa x Aa

G: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F2: 1AA : 1Aa  : 1aa

 

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
6 tháng 1 lúc 20:56

Cho cơ thể của hai loại AA và Aa lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu F1 cho 100% oa đỏ thì cơ thể đó có KG là AA. Nếu F1 có sự phân li tính trạng thì cơ thể đó có KG là Aa

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
6 tháng 1 lúc 21:10

Cho cơ thể của hai loại AA và Aa lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu F1 cho 100% oa đỏ thì cơ thể đó có KG là AA. Nếu F1 có sự phân li tính trạng thì cơ thể đó có KG là Aa

Bình luận (2)
Mai Hiền
5 tháng 1 lúc 10:26

P: AA x aa

GP: A x a

F1: Aa (100% cao)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

(3 cao : 1 thấp) 

Bình luận (0)
Nguyễn Kiên Trung
4 tháng 1 lúc 5:54

Đáp án B.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN