angela nguyễn
Xem chi tiết
Hồ Hoàng Long
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Ngô Hải Nam
Vài giây trước

`x^2 -25=(x+5)(3-2)`

`<=>(x-5)(x+5)-(x+5)=0`

`<=>(x+5)(x-5-1)=0`

`<=>(x+5)(x-6)=0`

`<=>x+5=0` hoặc `x-6=0`

`<=>x=-5` hoặc `x=6`

Bình luận (0)
BNg Baoo Trann
Vài giây trước

`x^2-25=(x+5)(3-2)`

`<=> (x-5)(x+5) -(x+5)(3-2)=0`

`<=>(x+5)(x-5-3+2)=0`

`<=>(x+5)(x- 6)=0`

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+5=0\\x-6=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-5\\x=6\end{matrix}\right.\)

vậy pt có nghiệm \(S=\left\{-5;6\right\}\)

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Lan Đinh
Xem chi tiết
Names
Xem chi tiết
Names
Vài giây trước

loading...  bảng số liệu

Bình luận (0)
Hà Lại Minh
Xem chi tiết
Bùi Thái Hà
Xem chi tiết
Văn Hiếu
Xem chi tiết
quan le
Xem chi tiết