Tuệ Lâm Đỗ
11 phút trước

2 năm 5 tháng +13 năm 6 tháng  = 15 năm 11 tháng

15 ngày 6 giờ - 5 giờ 45 phút = 15 ngày 1 giờ 45 phút 

23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ = 20 ngày 4 giờ

Bình luận (0)
Trần Minh