Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Chiến Thắng
Xem chi tiết
Vorlage (bạn Chi)
17 tháng 3 2019 lúc 20:17

Gọi x là số bê tông mà thôn cần làm theo kế hoạch (m3,x>52)

Khi đó: số ngày dự định làm xong là: \(\frac{x}{50}\)(ngày)

Số ngày thực tế làm xong là: \(\frac{x}{52}\)(ngày)

Vì số ngày thực tế làm nhanh hơn số ngày dự định làm là 2 ngày nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{50}-2=\frac{x}{52}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{50}-\frac{x}{52}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{26x-25x}{1300}=2\)

\(\Leftrightarrow x=2600\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Aikatsu Mizuki
Xem chi tiết
Ngọc Lan Tiên Tử
2 tháng 7 2019 lúc 8:26

mấy hôm trước đi học thêm , nên => ................................(gianroi)

Bình luận (4)
Vũ Minh Tuấn
2 tháng 7 2019 lúc 10:50

Cảm ơn bạn đã tổ chức cuộc thi này nhé.haha

Bình luận (2)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
2 tháng 7 2019 lúc 21:58

Thanks you.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi
Xem chi tiết
Tú Nguyễn
Xem chi tiết
Ngô Quang Vinh
Xem chi tiết
Phạm Lan Hương
22 tháng 2 2020 lúc 16:25

gọi thời gian đội1;đội 2 làm riêng hoàn thành công việc lần lượt là x;y(h)

đk: x;y>0

năng suất làm riêng của đội 1 là: 1/x (công việc/h)

năng suất làm riêng của đội 2 là: 1/y (công việc/h)

năng suất làm chung của cả 2 đội là: \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}\)(công việc/h)

thời gian 2 đội làm chung hoàn thành công việc là:\(\frac{xy}{x+y}\left(h\right)\)

vì nếu 2 đội làm chung thì sau 4h hoàn thành nên ta có phương trình:

\(\frac{xy}{x+y}=4\Leftrightarrow4x+4y=xy\)(1)

khối lượng công việc đội 1 làm riêng được trong 2h là: 2/x (công việc)

khối lượng công việc đội 2 làm riêng được trong 3h là: 3/y(công việc)

vì nếu đội1 ; đội 2 lần lượt làm riêng trong 2h; 3h thì hoàn thành được 7/12 công việc nên ta có phương trình:

\(\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=\frac{7}{12}\) \(\Leftrightarrow36x+24y=7xy\)(2)

từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:\(\left\{{}\begin{matrix}4x+4y=xy\\36x+24y=7xy\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=6\\y=12\end{matrix}\right.\)(tm)

vậy thời gian đội1;đội 2 làm riêng hoàn thành công việc lần lượt là 6h;12h

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Minh
Xem chi tiết
Bùi Tuấn Minh
16 tháng 2 2020 lúc 18:55

Gọi số công nhân và thời gian cần hoàn thành là x và y (x,y>0)

=> cần có x.y ngày công

Ta có:

{xy=(x−5)(y+30); xy=(x+3)(y−10)

⇒{xy=xy+30x−5y−150; xy=xy−10x+3y−30

⇒{30x−5y=150; 10x−3y=−30

⇒{x=15(tm); y=60(tm)

Vậy cần có 15 công nhân và hoàn thành trong 60 ngày.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thu Hoàng
Xem chi tiết
đỗ lê nhật hà
19 tháng 10 2017 lúc 11:17

BẠN HOÀI LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG HÒA HỢP ĐƯỢC VỚI MỌI NGƯỜI VÀ VỚI THIÊN NHIÊN .

VIỆC ĐI THAM QUAN DANH AM THẮNG CẢNH CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HỌC SINH . VÌ ĐI THAM QUAN SẼ LÀM TÂM TRẠNG CON NGƯỜI THOẢI MÁI HƠN , SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN HƠN VÀ LÀM CHO CON NGƯỜI HIỂU BIẾT NHIỀU HƠN VỀ THIÊN NHIÊN .

Bình luận (0)
Đoan Hồ
Xem chi tiết
mesi
Xem chi tiết
Tú Nguyễn
Xem chi tiết