Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ
Xem chi tiết

Em đang sống ở Thừa Thiên Huế

Có các địa hình như núi, đồi, biển, sông hồ,...

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

- Biển: biển Đông, biển Cửa Lò, biển Nha Trang, biển Chết, biển Đen, biển Đỏ,...

- Hồ: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba Bể, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng,...

- Sông: Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Lam, sông Nin, sông Ấn, sông Hằng, sông Đồng Nai, sông Hương,...

- Núi: núi Phan – xi – păng, núi Yên Tử, núi Phú Sĩ,...

- Đồi: Đồi chè Tân Cương, đồi Him Lam, đồi Vọng Cảnh,...

- Cao nguyên: cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Di Linh,...

- Đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh,...

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Hình 5: hồ

Hình 6: sông

 

Hình 7: núi

Hình 8: đồi

Hình 9: cao nguyên

Hình 10: đồng bằng

Hình 11: Biển

 

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

- Núi: cao, thường nhọn, dốc.

- Đồi: thấp, thoải, tương đối tròn.

- Cao nguyên: bằng phẳng, dốc.

- Đồng bằng: bằng phẳng.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Có mặt chữ trong hình, các em thử chỉ và suy nghĩ mô tả luôn hi

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

- Từng châu lục tiếp giáp với đại dương:

+ Châu Mĩ tiếp giáp với Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương

+ Châu Á tiếp giáp Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương

+ Châu Phi tiếp giáp với Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

+ Châu Âu tiếp giáp với Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương

+ Châu Đại Dương tiếp giáp với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương

- Nước Việt Nam nằm ở Châu Á. Tiếp giáp với biển Đông thuộc Thái Bình Dương.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực

Các đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương. Gần đây mới phát hiện thêm và công nhận đại dương thứ 5: Nam Đại Dương.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Ý 1: tự thực hành

- Nhận xét diện tích của hai phần này: Đại dương chiếm phần lớn diện tính bề mặt của trái đất. Phần đại dương chiếm 70%, lục địa chiếm 30%

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khí hậu chia làm hai mùa: khô và mưa

Cảnh quan đa dạng

Thời tiết được mệnh danh đẹp nhất cả nước

Đố mọi người biết, đó là đâu?

Bình luận (0)