Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 282
Số lượng câu trả lời 533
Điểm GP 53
Điểm SP 279

Người theo dõi (46)

Tú Nguyễn
le cong son
Ánh sao đêm
Minz Ank

Đang theo dõi (12)

Tú Nguyễn
Xuân Hương
Vũ Hữu Phước
Ngọc Mai
Thời Sênh