Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 7731
Điểm GP 1514
Điểm SP 5473

Người theo dõi (667)

Kim Tuyến
Chi Mai
GDucky
Nguyễn Linh

Đang theo dõi (93)

hnamyuh
Trần Ái Linh
Đỗ Quyên
Đỗ Thanh Hải
Cá Voi Con 🐋