Violympic toán 9

huy nguyễn
Xem chi tiết
dung phung
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Lê Anh Khoa
23 tháng 1 lúc 21:59

Bình luận (2)
Nguyễn Ngân Hòa
23 tháng 1 lúc 0:04

loading...  không biết đúng không, góp thử bài làm heheh

Bình luận (5)
Xyz OLM
23 tháng 1 lúc 22:31

A B C N M

Từ tam giác ABC có AB = 10 ; BC = 11 ; CA = 12 

=> \(cosC=\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC.BC}=\dfrac{11^2+12^2-10^2}{2.11.12}=\dfrac{5}{8}\)

tương tự cosB = \(\dfrac{7}{20}\)

cos A = \(\dfrac{41}{80}\)

Lại có \(CN\perp AM\)

nên \(\overrightarrow{CN}.\overrightarrow{AM}=0\)

\(\Leftrightarrow(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AN}).(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM})=0\)

\(\Leftrightarrow(\overrightarrow{CA}+k\overrightarrow{AB})(\overrightarrow{AC}+\dfrac{1}{5}\overrightarrow{CB})=0\)

\(\Leftrightarrow-AC^2+\dfrac{1}{5}CA.CB.cosC+kAB.AC.cosA+\dfrac{1}{5}k.AB.BC.cos(180^{\text{o}}-B)=0\)

\(\Leftrightarrow-12^2+\dfrac{1}{5}.12.11.\dfrac{5}{8}+k.10.12.\dfrac{41}{80}+\dfrac{1}{5}k.10.11.(-\dfrac{7}{20})=0\)

\(\Leftrightarrow k=\dfrac{1275}{538}=\dfrac{x}{y}\) tối giản => (x ; y) = (1275;538) ; (-1275,-538) (x;y \(\inℤ\))

Với (x,y) = (1275,538)

=> P = \(\sqrt{2022.1275-2023.538+2580888}=\sqrt{4070564}\)

Với (x;y) = (-1275 ; -538) 

=> P = \(\sqrt{1091212}\)

Bình luận (1)
Bendy Lead
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Trần Mạnh Nguyên
8 tháng 1 lúc 22:21

ulatr nhìn hại mắt wá

Bình luận (2)
Dzịt
8 tháng 1 lúc 22:24

đỉnk vại

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
8 tháng 1 lúc 22:25

ước được \(=\dfrac{1}{2}\) của bạn :( 

Bình luận (10)
Hoàng Tuấn Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình
27 tháng 12 2022 lúc 22:26

a) x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 1

Bình luận (0)
xubi_nana
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thương Hoài
27 tháng 12 2022 lúc 9:31

Do chỉ được giảm 30% từ sản phẩm thứ hai trở đi nên chiếc ti vi thứ nhất có gía : 9 000 000 (đồng)

Chiếc ti vi thứ hai cùng loại có giá : 9 000 000 x (100%-30%) = 6 300 000 (đồng)

Tổng hóa đơn phải thanh toán với khách thường là: 

         9 000 000 + 6 3000 000 = 15 300 000 (đồng)

Anh Tâm là khách hàng thân thiết nên số tiền anh Tâm cần thanh toán là:

        15 300 000 x ( 100% - 5%) = 14 535 000 (đồng)

Kết luận : Mua 2 chiếc ti vi, anh Tâm cần trả số tiền là: 14 535 000 đồng 

 

Bình luận (0)
Eros Starfox
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 1 lúc 7:58

a: Sửa đề: AI=2cm

AB=AO*2=12cm
Xét (O) có

ΔMAB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔMAB vuông tại M

=>MA^2=AI*AB=2*12=24

=>MA=2căn 6(cm)

b: Xét ΔAMD và ΔACM có

gócc AMD=góc ACM

góc MAD chung

Do đó:ΔAMD đồng dạng với ΔACM

=>AM/AC=AD/AM

=>AM^2=AD*AC

Bình luận (0)
14.Nguyễn Anh Khoa 8A3
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 1 lúc 9:31

a: Xét tứ giác ADMO có

góc DAO+góc DMO=180 độ

nên ADMO là tứ giác nội tiếp

b: Gọi N là trung điểm của CD

Xét hình thang ABCD ccó

O,N lần lượt là trung điểm của AB,CD

nên ON là đường trung bình

=>ON//AD//BC

=>ON vuông góc với AB

=>AB là tiếp tuyến của (N)

Bình luận (0)
Sendaris Thalleous
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)