Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1042
Số lượng câu trả lời 1479
Điểm GP 77
Điểm SP 1134

Người theo dõi (429)

Tiến Tạ
Yumiu Vũ
Lai Ngoc Anh

Đang theo dõi (961)

Thiên Chỉ Hạc
Netflix
Lê Anh Tú
Pé
Mysterious Person