Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 2291
Điểm GP 918
Điểm SP 3920

Người theo dõi (1194)

Đang theo dõi (1)