Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 6611
Điểm GP 1816
Điểm SP 9233

Người theo dõi (2366)

iiipontyu
ưgwhw
Thanh Hà
An Diệp Nhiên

Đang theo dõi (1)

Lightning Farron

Dòng thời gian