Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 6613
Điểm GP 1816
Điểm SP 9282

Người theo dõi (2375)

Anh Phong Bùi Cao
Sahara
Demo:))
lê minh
Huy Jenify

Đang theo dõi (0)