Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 380
Điểm GP 68
Điểm SP 556

Người theo dõi (96)

Đang theo dõi (157)

Dòng thời gian