Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (99)

nguyen bao ngoc
Tôi là ...?
Xữ Nữ

Đang theo dõi (835)

Tôi là ...?
Bùi Thị Oanh
lan ngoc

Dòng thời gian