Những câu hỏi liên quan
Minh Nguyễn
Xem chi tiết
POP POP
19 tháng 11 2021 lúc 0:11

Mình lập nhanh nhé!

SO2 hoặc SO3

Al2O3

CaO

Al2(PO4)3

Fe(OH)2 hoặc Fe(OH)3

MgSO4

Ca3(PO4)2

Bình luận (0)
Minh Hùng
Xem chi tiết
Nguyen Minh Hieu
19 tháng 10 2021 lúc 13:39

a)CuO

b)SO4

c)K2SO4

d)BA3(PO4)2

e)FeCl3

f)Al(NO3)3

g)PO5

h)Zn(OH)2

k)MgSO4

l)FeSO3

Bình luận (0)
Trần Thanh Mai
Xem chi tiết
Adrien Hoan
25 tháng 10 2021 lúc 16:22

1. Na (I)

N (III)

Ca (II)

Al (III)

2. Fe2O3

NaOH

H3PO4

Mg(NO3)2

Bình luận (2)
Duy cute
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Minh
16 tháng 12 2021 lúc 22:31
\(a,CTTQ:Al_x^{III}O_y^{II}\Rightarrow x\cdot III=y\cdot II\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow x=2;y=3\\ \Rightarrow Al_2O_3\\ b,CTTQ:Fe_x^{II}\left(NO_3\right)_y^I\Rightarrow x\cdot II=y\cdot I\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1;y=2\\ \Rightarrow Fe\left(NO_3\right)_2\\ c,CTTQ:Mg_x^{II}\left(OH\right)_y^I\Rightarrow x\cdot II=y\cdot I\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x=1;y=2\\ \Rightarrow Mg\left(OH\right)_2\\ d,CTTQ:N_x^{III}H_y^I\Rightarrow x\cdot III...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
ILoveMath
16 tháng 12 2021 lúc 22:03

\(a,Al_2O_3\\ b,FeNO_3\\ c,Mg\left(OH\right)_2\\ d,NH_3\)

Bình luận (0)
Vũ Thị Diệu Linh
Xem chi tiết
nguyễn thị hương giang
28 tháng 10 2021 lúc 18:23

Bài 1.

a) Cu có hóa trị ll.

    O có hóa trị ll.

b) Ba có hóa trị ll.

    NO3 có hóa trị l.

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
28 tháng 10 2021 lúc 18:26

Bài 2.

a) \(BaO\Rightarrow137+16=153\left(đvC\right)\)

B) \(Al_2\left(SO_4\right)_3\Rightarrow2\cdot27+3\cdot32+16\cdot12=342\left(đvC\right)\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
28 tháng 10 2021 lúc 18:27

Bài 3.

Theo bài ta có: \(M_M+3\cdot17=103\Rightarrow M_M=52\)

Vậy M là nguyên tử Crom.

KHHH: Cr

Bình luận (0)
T r a m A n h
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2021 lúc 20:20

\(Mg_2O\)

Bình luận (0)
Milly BLINK ARMY 97
20 tháng 12 2021 lúc 20:21

CTHH: \(MgO\)

\(PTK_{MgO}=24+16=40\) (đvC)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
20 tháng 12 2021 lúc 20:21

\(MgO\)

Bình luận (0)
Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
hưng phúc
21 tháng 11 2021 lúc 19:48
Gọi CTHH là: \(\overset{\left(III\right)}{Al_x}\overset{\left(I\right)}{\left(OH\right)_y}\)Ta có: \(III.x=I.y\)\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{III}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=3\end{matrix}\right.\)Vậy CTHH là Al(OH)3\(\Rightarrow PTK_{Al\left(OH\right)_3}=27+\left(16+1\right).3=78\left(đvC\right)\)b. Gọi CTHH là: \(\overset{\left(II\right)}{Ca_a}\overset{\left(III\right)}{\left(PO_4\right)_b}\)Ta có: \(II.a=III.b\)\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{b}=\dfrac{III}{I...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nhiên
Xem chi tiết
Duy Thúy
Xem chi tiết
Đông Hải
14 tháng 12 2021 lúc 14:06

a) CTHH: Mg(SO4)------> PTK: 24 + 32 + 64 = 120 DvC

Bình luận (1)
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
14 tháng 12 2021 lúc 14:39
a/ ta có CTHH: \(Mg^{II}_x\left(SO_4\right)^{II}_y\)\(\rightarrow II.x=II.y\rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=1\end{matrix}\right.\)\(\rightarrow CTHH:MgSO_4\)\(PTK=24+32+4.16=120\left(đvC\right)\)b/ ta có CTHH: \(Ca^{II}_x\left(PO_4\right)^{III}_y\)\(\rightarrow II.x=III.y\rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{III}{II}=\dfrac{3}{2}\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=2\end{matrix}\right.\)\(\rightarrow CTHH:Ca_3\left(PO_4\right)_2\)\(PTK=3.40...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Trần trung kiên
Xem chi tiết
Jackson Yi
5 tháng 12 2016 lúc 21:38
câu 1: Al2O3 đúng còn lại là sai, sửa :AlCl3, Al2NO3, Al2(SO4)3, Al(OH)3,Al3(PO4)3Câu 4: a) H2SO4= 2+32+16.4=200đvcb)HCl=1+35,5=36,5đvcc)NaOH=23+16+1=40đvcCâu 5:a) 4Al+3O2 ---t*---->2Al2O3b) 2P2+5O2---t*---->2P2O5c)CH4+2O2---t*--->CO2+2H2Od)Fe+S--->FeSbạn tham khảo thử coi s chứ gv dạy hóa bạn như thế nào thì mk hk bt đc,mk làm theo cách của mk ak
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
4 tháng 11 2017 lúc 17:53

Câu 2:

-Gọi công thức NaxCyOz

x:y+z=\(\dfrac{\%Na}{23}:\dfrac{\%C}{12}:\dfrac{\%O}{16}=\dfrac{43,4}{23}:\dfrac{11,3}{12}:\dfrac{45,3}{16}\approx2:1:3\)

-CTHH: Na2CO3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)