mahôk

lập công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của các chất trong các trường hợp sau a)Al và O ,b)Mg và O,c)Ac và OH


Các câu hỏi tương tự
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Linh
Xem chi tiết
Char
Xem chi tiết
Thai Tran Anh
Xem chi tiết
Nam Khánh 2k
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết
đõ văn công
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Hồng Nguyễn
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)