Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5604
Điểm GP 628
Điểm SP 4926

Người theo dõi (198)

Đang theo dõi (13)

FAN ST - Hiha
Khách vãng lai
Hà Đức Thọ
Đỗ Quyên
Nguyễn Thị  Anh