tia phân giác của xOz nha 

mik nhầm

Bình luận (0)
traitimtrongvang
1 phút trước

- Natri tan dần, chạy tròn trên mặt nước, xuất hiện khí không màu không mùi : 

\(2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2\)

- Chất rắn chuyển dần từ màu đen sang nâu đỏ : 

\(CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\)

- Giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh :

\(CaO + H_2O \to Ca(OH)_2\)

- Giấy quỳ tím chuyển dần sang màu đỏ : 

\(P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
1 phút trước

(1) Hiện tượng: Na tan dần, có hiện tượng sủi bọt khí.

PT: \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

(2) Hiện tượng: Chất rắn màu đen (CuO) chuyển màu đỏ (Cu), có hơi nước đọng trên thành ống nghiệm.

PT: \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

(3) Hiện tượng: Quỳ tím chuyển xanh.

PT: \(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\)

(4) Hiện tượng: Quỳ tím chuyển đỏ.

PT: \(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
7 phút trước

chon cach phat am khac

1. A.unite      B.migrant     C.habit     D.sink

2.A.hobby     B.deny     C.poetry     D.primary

3A.pagoda     B.category     C.suggest     D.regular

Bình luận (0)

1. A.unite      B.migrant     C.habit     D.sink

2.A.hobby     B.deny     C.poetry     D.primary

3A.pagoda     B.category     C.suggest     D.regular

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN