0,55 hay 0,55% mà 0,55 của cái gì em?

Bình luận (0)

Viết PTHH chứ nhỉ?

2 C4H10 + 13 O2 -to-> 8 CO2 + 10 H2O

Bình luận (0)

Có vì vẫn rất nhiều người theo đạo Phật , có rất nhiều tín đồ Phật giáo, các chùa chiền.

Bình luận (0)
SHMILY
SHMILY 22 phút trước

Hoa's new/ old school is smaller than her new/ old.

Bình luận (1)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 21 phút trước

Hoa's old school is smaller than her new one.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 19 phút trước

Trọng lượng của xe:

F = P = 10m = 10.100 = 1000N

Công của xe:

A = F.s = 1000.10 = 10000J

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN