Sunshine
Vài giây trước

`-1 3/10 = -13/10`

`-(-13/-10) = -13/10`.

`=> -1 3/10 = -((-13)/10)`.

Bình luận (0)
Lê Michael
Vài giây trước

`-1 3/10 = -13/10`

`(-13)/(-10) = 13/10`

Mà : `-13/10 < 13/10`

`=> -1 3/10 < (-13)/(-10)`

Bình luận (0)
Sunshine
6 phút trước

`A`.

Axit tương ứng của `SO_2` là `H_2SO_3`.

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
6 phút trước

Không có lưu huỳnh (IV) oxit nhé, là lưu huỳnh đioxit SO2

\(SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3\)

`=> A`

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
3 phút trước

Tham khảo :

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội :

 

a) Tích cực :

- Tác động mạnh mẽ tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

- Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng trong nước (năm 2005 đô thị đóng góp 70,4% GDP cả nước, chiếm 84% tổng GDP của công nghiệp - xây dựng, chiếm 87% GDP ngành dịch vụ và đóng góp 80% ngân sách nhà nước).

- Tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn và đa dạng.

- Sử dụng đông đảo lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật.

- Là nơi có cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

- Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

b) Tiêu cực :

- Ô nhiễm môi trường (ô nhiễm nguồn nước, đất do rác thải sinh hoạt, ô nhiễm không khí, tiếng ồn…).

- Cạn kiệt tài nguyên.

- Nảy sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự xã hội (tai nạn giao thông, trộm cắp, tắc nghẽn giao thông…).

 

 

 

 

 

 

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi, là những vật thể sống có sự phát triển, sinh trưởng theo quy luật nhất định=> Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, thời gian sản xuất dài hơn thời gian lao động => Có tính mùa vụ. Tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn cao hơn ở thành thị là do tính mùa vụ của lao động nông nghiệp. 


 

Bình luận (0)
Lê Michael
6 phút trước

Bình luận (0)
xu zianghồ2011^^
7 phút trước

Bạn xem lại `!`

Bình luận (2)
hương nguyễn
7 phút trước

?

Bình luận (0)
Sunshine
15 phút trước

`=> 2005 : (2006 - x) = 401`.

`=> 2006 - x = 5`.

`=> x = 2001`

Bình luận (0)
Lê Michael
14 phút trước

`401 - 2005 : (2006-  x)=0`

`2005 : (2006-  x)= =401 - 0`

`2005 : (2006-  x)=401`

`2006-x = 2005 : 401`

`2006-x = 5`

`x=2006-5`

`x=2001`

Bình luận (0)
MinYewCou
14 phút trước

\(401 - 2005 : ( 2006 - x ) = 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401 - 0\)

\( 2005 : ( 2006 - x ) =401\)

\( 2006 - x = 2005 :401\)

\( 2006 - x = 5\)

\( x = 2006 - 5=2001\)

Bình luận (0)
Sunshine
16 phút trước

Mình làm câu `a`, các câu còn lại tương tự nhé `!`.

`e,` Đặt `d = (14n+3, 21n+4)`

`=> {(14n+3 vdots d), (21n+4 vdots d):}`

`<=> {(42n+9 vdots d), (42n+8 vdots d):}`

`=> 42n + 9 - 42n - 9 vdots d`.

`=> 1 vdots d`.

`=> d = 1`.

`=>` P/s tối giản.

Bình luận (0)