Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 7 lúc 19:28

a: Số điểm chuẩn là:

8+8+16+16=48(điểm)

Số điểm bạn An cần ở bài môn Toán là:

\(\dfrac{48-8\cdot2-7-8}{2}=8.5\left(điểm\right)\)

b: Gọi khối lượng cam là a

Khối lượng quýt là 7-a

Theo đề, ta có: \(8000a+5000\left(7-a\right)=50000\)

=>8000a+35000-5000a=50000

=>3000a=15000

=>a=5

 

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Như Huệ
29 tháng 11 2017 lúc 21:55

a) Số tiền phải trả khi giảm 30% cho túi xách là:

500000 - 500000.30% = 350000 (đồng)

Số tiền phải trả khi giảm tiếp 10% là:

350000 - 350000.10% = 315000 (đồng)

Vậy khi mua 1 túi xách giá 500000đ thì mẹ An phải trả 315000 đồng

b) Gọi x (đồng) là giá ban đầu của cái bóp (x > 0)

Số tiền phải trả cho cái bóp là:

693000 - 315000 = 378000 (đồng)

Số tiền phải trả cho cái bóp sau lần giảm 30% là:

x - 30%x = 0,7x (đồng)

Số tiền phải trả cho cái bóp khi giảm tiếp 10% là:

0,7x - 10%.0,7x = 0.63x (đồng)

Theo đề bài ta có pt:

0,63x = 378000

⇔x = 600000 (nhận)

Vậy giá ban đầu của cái bóp là 600000 đồng

Bình luận (2)
Nguyen Nghia Gia Bao
2 tháng 5 2017 lúc 6:24

Trần Kiều Anh

Bình luận (0)
Nguyen Nghia Gia Bao
2 tháng 5 2017 lúc 6:29

Hậu Trần Công

Bình luận (0)
Đinh Minh Quang
6 tháng 3 2020 lúc 14:45

Cách bạn giúp mình nha cảm ơn các bạn

Bình luận (0)