Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 946
Điểm GP 335
Điểm SP 996

Người theo dõi (246)

Tí Tồ
Lê Út Quyên
Tojimomi Ngoc
Mèn~Min

Đang theo dõi (16)

Linh Phương
Tài Nguyễn
Admin
tran thi phuong