Azure Kylen
MÁ LA
Tính má tôi rất hay la. Đặc biệt khi đi đâu về, má thấy nhà cửa chưa quét, quần áo chưa mang phơi, chén trong thau còn chất nguyên si, thể nào má cũng vừa làm vừa la sang sảng cả xóm đều nghe. Biết tính má, tụi tôi cũng ráng làm nhà cửa tươm tất, đâu ra đó để không bị má la. Đến lúc tụi tôi, ba đứa con của má, lần lượt lên Sài Gòn đi học, đi làm, chỉ còn má với ba ở nhà. Về thăm nhà, má không bắt chúng tôi làm việc nhà như hồi xưa mà toàn tranh làm hết mọi thứ từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Kỳ lạ hơn nữa, má còn chẳng la rầy chúng tôi vì cái tội làm biếng, ham chơi hơn ham làm. Một buổi sáng, tôi về thăm nhà. Má đã đi tập thể dục rồi đi chợ chưa về, chỉ còn ba ở nhà lui cui quét sân. Ba bảo sáng nào cũng quét sân. Ba bảo sáng nào cũng quét sân, rửa chén, giặt đồ, làm xong trước khi má đi chợ về. Tôi hỏi: Ủa, ba sợ má la hay sao mà phải làm?. Tay ba vẫn cầm cái chổi quét sàn sạt, đáp: Má mày già rồi, còn sức đâu mà la. Ba không làm thì má mày phải làm, chứ ba còn mong má mày la om sòm cho ba biết má mày còn khỏe.

Viết đoạn văn 10 câu nêu cảm nhận của em về người má hay la trong văn bản trên. Trong đoạn văn sử dụng 1 cụm danh từ (gạch chân).
quốc toàn Mai
Dũng Sadzboi
2 giờ trước (23:05)

Mọi người giúp mình với mai mình phải nộp bài r

Bình luận (0)
Hoàng Hạnh Nguyễn
2 giờ trước (23:10)

1 The playground of the school isn't full of people

Is the playground of the school full of people?

2 Albert isn't her classmate in junior high school

Is Albert her classmate in junior high school?

3 They don't do experiments in the greenhouse

Do they do experiments in the greenhouse?

4 The teacher doesn't give paper to all the children

Does the teacher give paper to all the children?

5 Physics and English aren't your favorite subjects

Are Physics and English your favorite subjects?

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
1 giờ trước (23:15)

1 .The playground of the school isn't full of people Is the playground of the school full of people?

2. Albert isn't her classmate in junior high school Is Albert her classmate in junior high school?

3. They don't do experiments in the greenhouse Do they do experiments in the greenhouse?

4 .The teacher doesn't give paper to all the children Does the teacher give paper to all the children?

Bình luận (0)