Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Như Ý
21 tháng 1 2016 lúc 19:07

chịu hỏi giáo viên

Bình luận (0)
phan văn quốc
21 tháng 1 2016 lúc 22:08

chiu that luon hoi thay

Bình luận (0)
Anh Qua
1 tháng 7 2019 lúc 10:23

.

Bình luận (13)
Thành Đạt Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hoài
23 tháng 1 2016 lúc 21:33

Alice win the tournament in spite of she is the most young player.

Bình luận (0)
Thu Thảo
23 tháng 1 2016 lúc 21:00

Sửa: Alice win tourament in spite of she is the most young player.

Câu h

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Khánh Trình
27 tháng 1 2016 lúc 19:05

Alice win the tourment in spite of she is the most young player.

Bình luận (1)
Thành Đạt Lê
Xem chi tiết
iamwhoiam
24 tháng 1 2016 lúc 18:02

in = with
display= show
in=from
were=was
to=during

Bình luận (0)
Ma Thị Nhật
24 tháng 1 2016 lúc 20:34

banhqualà in=>with

            display=>show

            in=>from

           were=>was

          to=>during

Bình luận (0)
Hoàng Phúc
29 tháng 1 2016 lúc 21:25

you học nguyễn an ninh à?

Bình luận (0)
Thành Đạt Lê
Xem chi tiết
nguyễn duy mạnh
26 tháng 1 2016 lúc 20:51

google dịch 

Bình luận (0)
một người hihi
27 tháng 1 2016 lúc 15:36

batngo

 

Bình luận (0)
Ho Thi Hanh
30 tháng 1 2016 lúc 10:54

Sửa những sai lầm dưới đây. Mỗi câu có một sai lầm:
Tôi không hiểu nơi thư viện là.
Mùa hè năm ngoái tôi học hỏi với các bạn trên sân.
Năm 2002 con số này đã tăng từ 30% đến 25%.
Các màn biểu đồ dòng điện lượng tiêu thụ mỗi năm.
Chúng tôi đang mua càng nhiều tiền vào chiếc xe mỗi năm.
Chúng tôi cần phải dừng lại vấn đề này càng sớm càng tốt.
Những người làm công việc thủ công thường được trả lương ít hơn.
Những người không có kiến thức máy tính cảm thấy khó khăn để có được một công việc ngày nay.
Quảng cáo trên truyền hình là cách tốt nhất để tăng doanh nghiệp của bạn.
Làm thế nào là du lịch của bạn đến Canada?

 

Bình luận (0)
một người hihi
Xem chi tiết
Trần Thùy Dung
27 tháng 1 2016 lúc 16:52

You must turn off your cell phone. It's a rule.

We might go to the park tomorrow. I don't know yet.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Minh Hiền
28 tháng 1 2016 lúc 22:22

must

might go

Bình luận (0)
Mai Phương
27 tháng 1 2016 lúc 16:38

Should

Bình luận (0)
Mã Lương Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Việt
27 tháng 1 2016 lúc 19:31

bank

Bình luận (0)
Trần Thùy Dung
27 tháng 1 2016 lúc 19:31

The bank

Bình luận (0)
Hồ Thị Tố Uyên
28 tháng 1 2016 lúc 15:17

- The bank .

Bình luận (0)
Mã Lương Kim
Xem chi tiết
Đồng Hồ Cát 3779
29 tháng 1 2016 lúc 20:18

myself ban a!

Bình luận (0)
Khánh Huyền Nguyễn Thị
29 tháng 1 2016 lúc 21:25

myself

Bình luận (0)
Khánh Huyền Nguyễn Thị
29 tháng 1 2016 lúc 21:25

myself

Bình luận (0)
trần anh quân
Xem chi tiết
Ntt Hồng
30 tháng 1 2016 lúc 20:27

1. When do the students take part in many different activities?
2. How do you travel to school ?
3. How far is it from HCM City to Vung Tau.
4. How can we find a book ?
5. What does Lan often go to the school for ?
Ban có thể tham khảo. Có gì sai sót mong các bạn góp ý.

Bình luận (1)
Lưu Thị Tuyết
31 tháng 1 2016 lúc 7:49

1. When do the students take part in many different activities?

2.How do you often travel to school?

3. How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?

4. How can I find a book?

5. What does Lan often go to the art club? 

banh

Bình luận (0)
Trần Thùy Dung
31 tháng 1 2016 lúc 16:15

1. When do the students take part in many different activities?

2.How do you often travel to school?

3. How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?

4. How can I find a book?

5. What does Lan often do when she go to the art club? 

Bình luận (0)
Captain America
Xem chi tiết
Lovers
2 tháng 2 2016 lúc 14:17

1. Who will check your teeth?

2. How long does it take Dr Phong to fill Van's tooth?

3. Where is your brother going to?

4. What did Mr Tan do at 5:30 yesterday?

5. Who sent the letter to Ha days ago?

Bình luận (0)
Lovers
2 tháng 2 2016 lúc 14:36

Cho mình sửa câu 2: How long did it take ..... (sửa does thành did)

Bình luận (0)
Bảo Lê Duy
22 tháng 2 2016 lúc 21:33

1.Who'll check my teeth?

2.How long did it take Dr Phong to fill Van's tooth?

3.Where does your brother go to?

4.What did Mr Tan do at 5.30 yesterday?

5.Who spent Ha a letter some days ago?

Bình luận (0)
sakura ichiko
Xem chi tiết
Ngọc Vĩ
4 tháng 2 2016 lúc 20:02

1. Lien drives safely.

2. Huong is a good tennis player.

3. They teach well.

4. She sings beautifully.

5. 

6. Liz and Lien are wonderful dancers.

7. I learn excellently.

8. He is a bad writer.

9. We are slow swimmings.

10. Hoa and Mai are hard studiers.

Bình luận (0)
sakura ichiko
4 tháng 2 2016 lúc 21:04

còn câu 5 nữa

 

Bình luận (0)
Ngọc Vĩ
4 tháng 2 2016 lúc 21:06

trời =="

Bình luận (0)