Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 614
Điểm GP 119
Điểm SP 1354

Người theo dõi (163)

Đang theo dõi (24)

Isolde Moria
Curtis
Lương Ngọc Anh
Hồ Thu Giang