Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 4444
Điểm GP 1115
Điểm SP 6618

Người theo dõi (1404)

Đang theo dõi (4)

Lightning Farron
Akai Haruma
Lovers
phynit

Dòng thời gian