Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 875
Điểm GP 154
Điểm SP 1156

Người theo dõi (312)

Đang theo dõi (25)

Thuu Thuyy
Perfect Blue
Kuro Kazuya
Lightning Farron