Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (6)

Maximilian
Isolde Moria
Quoc Tran Anh Le
Đặng Khánh