Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 2014
Điểm GP 1054
Điểm SP 4050

Người theo dõi (1529)

Đang theo dõi (21)

Lê Thị Linh Chi
Đức Minh
Huỳnh Tâm
Akai Haruma