Ngọc Vĩ

Ngọc Vĩ

  • Số câu hỏi 35
  • Số câu trả lời 262
  • Điểm thành tích 20GP 114SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT DL Nguyễn Khuyến


Địa chỉ

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết