Nguyễn Ngọc Hà

Dung dịch NaCl có giá trị pH là :*

1 điểm

Dung dịch có tính axit.

Dung dịch trung tính.

Dung dịch có tính ba zơ.

 

Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa trắng sau phản ứng?*

1 điểm

Ba(OH)2.

HCl.

NaCl.

Na2CO3

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của NaOH.*

1 điểm

là chất rắn.

hút ẩm mạnh.

không tan trong nước.

không màu.

Dãy các chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là*

1 điểm

CO2, SO2, H2SO4, HCl.

CO2, HCl, BaSO4, CuO.

FeO, CuO, Ba(OH)2, H2SO4.

CuO, KOH, NaNO3, HCl.

Ứng dụng nào sau đây không phải của NaOH*

1 điểm

Sản xuất tơ nhân tạo, giấy, nhôm.

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

Khử chua đất nông nghiệp.

Chế biến dầu mỏ.

Dung dịch HCl có giá trị pH là :*

1 điểm

Dung dịch có tính ba zơ.

Dung dịch trung tính.

Dung dịch có tính axit.

Cặp chất cùng làm đổi màu phenolphtalein thành màu hồng là*

1 điểm

HCl, H2SO4.

NaOH, Ca(OH)2.

NaCl, BaCl2.

FeO, CuO.

Phương pháp sản xuất NaOH trong công nghiệp là*

1 điểm

Cho dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.

Điên phân dung dịch NaCl bão hòa không màng ngăn.

Cho dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch KOH.

Điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bão hòa.

Cho 35ml dung dịch NaOH 2M phản ứng vừa đủ với 25ml dung dịch chứa HCl có nồng độ C1 (M) và H2SO4 C2 (M). Cô can dụng dịch sau phản ứng thu được 4,395 gam chất rắn khan. Giá trị của C1 và C2 lần lượt là*

1 điểm

1,4 và 0,5.

1,2 và 0,8.

0,4 và 1,2.

1,8 và 1,2.

Dung dịch Ca(OH)2 còn có tên gọi thông thường là*

1 điểm

đá vôi.

thạch cao.

vôi sống.

nước vôi trong.

Sản phẩm thu được của quá trình điều chế NaOH bằng phương phương điện phân dung dich NaCl bão hòa có màng ngăn gồm*

1 điểm

NaOH.

NaOH, H2.

Na, H2, Cl2.

NaOH, H2, Cl2.

Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào a g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3  duy nhất thì a có giá trị là*

0 điểm

10 gam.

40 gam.

140 gam.

75 gam.

Điện phân 200g dung dịch NaCl 29,35% (có màng ngăn). Biết rằng hiệu suất của quá trình điện phân là 90%, khối lượng NaOH thu được là*

1 điểm

30 gam.

50 gam.

36 gam.

40 gam.

Đem nung 70kg đá vôi (thành phần chủ yếu là CaCO3) có lẫn 10% tạp chất thu được vôi sống, đem toàn bộ lượng vôi sống thu được hòa tan hoàn toàn vào nước tạo thành dung dịch nước vôi trong có khối lượng bằng*

1 điểm

32,5 kg.

40 kg.

44,4 kg.

44,5 kg.

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là*

1 điểm

89 gam.

8,9 gam.

9,8 gam.

98 gam.

Để hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít khí CO2 (đktc) thì cần vừa đủ 250 ml dung dịch Ca(OH)2. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 là*

1 điểm

1M.

1,5M.

1,2M.

1,4M.

Dung dịch NaOH có giá trị pH là :*

1 điểm

Dung dịch trung tính.

Dung dịch có tính ba zơ.

Dung dịch có tính axit.

 

Thì Ngu Thôi Ngu
1 giờ trước (0:41)

1.Dung dịch trung tính.

2.HCl.

3.không tan trong nước.

4.CO2, SO2, H2SO4, HCl.

5.Khử chua đất nông nghiệp.

6.Dung dịch có tính axit.

7.NaOH, Ca(OH)2.

8.Điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bão hòa.

9.1,2 và 0,8.

10.vôi tôi

11.NaOH, H2, Cl2.

12.75 gam.

13.36 gam.

14.https://hoidap247.com/cau-hoi/1573766

15.98 gam.

16.1,4M.

17.Dung dịch có tính ba zơ.

Bình luận (0)
MinYewCou
2 giờ trước (0:00)

\(2448:[119-(x-6)]=24\)

\(199 - ( x-6 ) = 2448 : 24 \)

\(199 - ( x-6 ) = 102\)

\(x - 6 = 199 - 102 \)

\(x - 6 = 97 \)

\(x = 97 +6 = 103\)

Bình luận (2)
Apocalypse
2 giờ trước (0:00)

2448:[119-(x-6)]=24

119-(x-6)=102

x-6=17

x=23

Bình luận (2)
MinYewCou
2 giờ trước (23:55)

\(20-[7(x-3)+4]=2\)

\(7(x-3)+4=20-2\)

\(7(x-3)+4=18\)

\(7(x-3)=18-4\)

\(7(x-3)=14\)

\(x-3=14:7\)

\(x-3=2\)

\(x=2+3=5\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
2 giờ trước (23:50)

.-. Ủa cái đề? 2 mũ mấy?

Bình luận (2)
@anihuyệt-pham
2 giờ trước (23:51)

 

 

Bình luận (0)
MinYewCou
2 giờ trước (23:52)

\(( 3x -14) ^3 = 2^5 x 5^2 + 200\)

\((3x-14)^3=\)\(32.25+200\)

\((3x-14)^3=800+200\)

\((3x-14)^3=1000\)

\((3x-14)^3=10^3\)

\(3x-14=10\)

\(3x=10+14\)

\(3x=24\)

\(x=24:3=8\)

Bình luận (1)
MinYewCou
2 giờ trước (23:38)

\((3x+4)^2=3^2+2^3+83\)

\((3x+4)^2 = \)\(9 + 8 + 83\)

\(( 3 x + 4 ) ^2 = 100\)

\(( 3 x + 4 ) ^2 = 10 ^2\)

\(3 x + 4 = 10\)

\(3x=10-4\)

\(3x=6\)

\(x=6:3=2\)

 

 

Bình luận (6)
So_Min_Hwan
2 giờ trước (23:44)

`(3x+4)^2=3^2+2^3+83`

`(3x+4)^2=100`

`<=> (3x+4)^2=(+-10)^2`

`<=>[(3x+4=10),(3x+4=-10):}`

`<=>[(x=2),(x=-14/3):}`

Bình luận (1)
@anihuyệt-pham
3 giờ trước (23:35)
Bình luận (2)
@anihuyệt-pham
3 giờ trước (23:29)

spam?

Bình luận (2)