Lam Tịch
Vài giây trước

 A. long

 C. at 

A. rise

 D. be prevented

 B. regions

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 phút trước

17 C

18 A

19 D

20 B

21 A

22 D

23 C

24 B 

Bình luận (1)
Lam Tịch
4 phút trước

C A D B A D A B

Bình luận (0)

17c 18a 19d 20b 21a 22d 23c 24a 25b

Bình luận (0)
Lam Tịch
7 phút trước

bạn tham khảo:

https://hoc24.vn/cau-hoi/mot-phan-tu-marn-co-hieu-so-giua-a-voi-g-bang-350-giua-u-voi-x-bang-250-gen-tao-ra-marn-co-hieu-so-giua-t-voi-x-bang-25-so-nu-cua-genaso-luong.149683088739

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
12 phút trước

measured => took

Bình luận (0)
Phong Thần
15 phút trước

Trạng ngữ có thể tách thành câu riêng để đạt được mục đích nhất định.

Khi ấy, trạng ngữ được đặt ở vị trí cuối câu.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
10 phút trước

Trạng ngữ phải đặt ở cuối câu thì mới đạt được mục đích nhất định khi tách thành câu riêng .

Bình luận (0)
Thảo Phương
15 phút trước

Câu hỏi đâu em ?

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Lộc
19 phút trước

+1 còn tùy vào từng loại cần tìm nếu đơn giản là đa thức bậc 2 thì sử dụng máy tính hoặc cứ tìm thôi ;-;

+2 Vì \(m^2+3\ge3\) thì để dấu = xảy ra tức là : \(m^2+3=3\) \(\Leftrightarrow m^2=0\)

<=> m = 0 .

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN