pidayyy
_silverlining
2 phút trước

 

Mk làm cả bài rồi sao bạn đăng lắc nhắc lại z?

c - a - b - d - c - d - a - b - d - a - b - c - b - a -c - b - c - a - d - c - c - d - d

Bình luận (0)
_silverlining
3 phút trước

Do you live in a house or in an apartment? I live in a house

Does your house have a garage? No, it doesn't

Does your house have a yard? Yes, it does

Bình luận (0)
_silverlining
4 phút trước

goes

are

go

takes

doesn't enjoy

open

close

wear

to buy

lives

watching

Bình luận (1)
_silverlining
Vài giây trước

have
goes
flies
don't run
do you leave
do you like
relaxes
rushes
boils
freezes
see
finish
leave
speaks
is speaking
is raining
are you doing
is playing
consists
study
breathe
am trying
shines
wakes
is shining
am I doing
sits
is sitting
is taking
is

Bình luận (0)
Bad Girl
13 phút trước

chúc các bn 2k4 thi tốt nha

Bình luận (2)
Nguyễn Dương Anh Na
11 phút trước

chúc thi tốt nhé các anh chị 2k4 nhé

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
11 phút trước

Chúc các anh/ chị 2k4 thi tốt ạ ~

Bình luận (0)
pidayyy
Lưu Quang Trường
12 phút trước

A

D

B

B

A

D

C

Bình luận (0)
MinYewCou
12 phút trước

hạt gạo đc coi như là hạt vàng vì đối với ta hạt gào là của quý . người dân phải đổ bao nhiêu mồ hôi vất vả để làm ra mới có thành quả như vậy . 

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
16 phút trước

=\(x^2y^2-2xy+1+x^2+2xy+y^2=x^2\left(y^2+1\right)+\left(y^2+1\right)=\left(x^2+1\right)\left(y^2+1\right)\)

Bình luận (0)
Trần Tuấn Hoàng
15 phút trước

\(\left(xy-1\right)^2+\left(x+y\right)^2\)

\(=x^2y^2-2xy+1+x^2+2xy+y^2\)

\(=x^2y^2+x^2+y^2+1\)

\(=x^2\left(y^2+1\right)+y^2+1\)

\(=\left(x^2+1\right)\left(y^2+1\right)\)

Bình luận (0)