Những câu hỏi liên quan
︵✰Ah
14 tháng 3 lúc 7:40

These books are too expensive for we => us to buy at this time

Bình luận (2)
Nguyễn Hải Yến Nhi
14 tháng 3 lúc 7:41

we=>us

Bình luận (0)
cao van duc
25 tháng 6 2018 lúc 14:36

(oh) hóa trị 1 mà zn hóa trị 2=> cthh la zn(oh)2

với lại ko có oh2 dau chi co OH hoac la H2O

Bình luận (0)
Vũ Văn Huy
25 tháng 6 2018 lúc 14:10

phải viết là Zn(OH)2 vì nhóm (OH) hóa trị I

Bình luận (0)
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm
25 tháng 6 2018 lúc 14:26

Nhưng mà Zn có hóa trị là II, nhóm (OH2) có hóa trị là I, nếu như vậy, theo CTHH, ta có:

\(x.II=y.I\Rightarrow\frac{X}{Y}=\frac{I}{II}\Rightarrow X=1;Y=2.\)

Vậy CTHH của hợp chất là: Zn(OH2)2 chứ nguyên nhóm (OH2 ) có hóa trị là I mà chứ đâu phải nhóm (OH). Xem lại giùm mình đi bạn!

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
31 tháng 5 2021 lúc 21:27

29. be + adj 

Theo nghĩa của câu `=>` Phủ định.

30. V + adv.

31. adj + N

32. be + adj

33. State verb + adj.

Theo nghĩa `=>` Thêm "un".

34. Thiếu động từ `=>` Điền động từ.

"has" `=>` Chia HTĐ.

Bình luận (1)
Lê Phương Mai
1 tháng 3 lúc 20:30

thưởng gì nòa:333

Bình luận (25)
qlamm
1 tháng 3 lúc 20:30

Hóng k bt phần thưởng là j

Bình luận (1)
_chill
1 tháng 3 lúc 20:35

Dựa vào cấu trúc làm thôi :') nma cái bài ở dưới tôi refer trên mạng

do not understand => didn't understand 

didn't solve => don't solve

doesn't pass => passes

couldn't continue => can't continue

will float => won't float

Bình luận (2)
htfziang
20 tháng 11 2021 lúc 16:01

Many of my students enjoy to surf the web in their free time. -> surfing (enjoy Ving)

Tell me what is wrong for doing this job. -> with (what is wrong with N/ Ving)

Printing was invented by the Chinese. (câu này mình ko thấy sai đâu á)

The number of the books in the library have risen to over five million. -> has (The number of N chia số ít, A number of N chia số nhiều)

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
21 tháng 7 2021 lúc 10:54

mình không biết

Bình luận (0)
Tòng Thị Yến Vy
10 tháng 1 lúc 9:47
Bảy phân bốn Trừ ba phân bốn bằng bảy Trừ ba phân bốn bằng bốn phân bốn
Bình luận (0)
xKraken
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

Vy gets up at 5 o'clock every morning.

Every day we go to school at 6.30. 

He washes his face every eveing.

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Thư
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

vy get up at 5 o'clock every morning

SỬA : vy gets up at 5 o'clock every morning

Every day we goes to school at 6.30

SỬA : Every day we go to school at 6.30

he wash his face every evening

SỬA : he washes his face every evening

NHỚ K CHO MÌNH

Bình luận (0)
Bảo Chi Lâm
12 tháng 2 2019 lúc 18:03

Cả ba câu đều là thì hiện tại đơn!

get -> vy gets up at 5 o'clock

goes -> Every day we go to school at 6.30

Wash -> he washes hí face every evening

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh
30 tháng 3 2020 lúc 11:10

Sửa lỗi sai:

I'll give you a day off on condition you work on Saturday morning.

I will give you a day off provided you work on a Saturday morning.

học tốt

Bình luận (0)
văn dũng
30 tháng 3 2020 lúc 11:13

I'll thành I'm nhe

Bình luận (0)
Anh Tran Thu
30 tháng 3 2020 lúc 17:09

Cảm ơn các bạn nhìu nhoa!!!!!!!!!

Bình luận (0)
HKT_Bí Mật
13 tháng 8 2017 lúc 16:46

Đâu có sai đâu,đây là dạng đặt câu hỏi cho từ ghạch chân

Why does the farmer burning the forests?

Bình luận (0)