Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1708
Số lượng câu trả lời 200
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (16)

Vũ Đức Nhân
Hoàng Tú Anh
9323
Hoàng Đào

Đang theo dõi (3)

2611
Akai Haruma