Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 186
Điểm GP 6
Điểm SP 0

Người theo dõi (14)

ME TRO AMONG US
BOXXER
|KhoaVN (@--@)|
Nguyễn Ngân

Đang theo dõi (19)