Hỏi bài Online

tìm a;b:

a.b=12

a+b=-7

Được cập nhật 44 phút trước (08:23) 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.